VĂN BẢN MỚI

Đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 523/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2010 -...
Xem tiếp
Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 524/UBND-NC ngày 18/4/2019 về việc quản lý, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
Xem tiếp
Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình cần thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1230/VPUBND-TNMT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường...
Xem tiếp
Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 517/UBND-TNMT ngày 17/4/2019 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế và triển khai các nội dung tại Kết luận Kiểm tra của Tổng cục Quản...
Xem tiếp
Thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh về an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 506/UBND-XDCB ngày 16/4/2019 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ...
Xem tiếp
Triển khai thi hành Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 515/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 507/UBND-XDCB về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Thực hiện thí điểm không gửi văn bản giấy đối với văn bản điện tử đã ký số giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, tỉnh theo... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 501/UBND-KSTT ngày 16/4/2019 về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, Hệ thống quản lý văn...
Xem tiếp
Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy về tình hình trong dịp nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc...
Xem tiếp
Từ 23/4 - 12/5/2019: Trình chiếu hiệu ứng ánh sáng đèn Led trong chuỗi các hoạt động “Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới” năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 52/UBND-KGVX về việc đồng ý chủ trương trình chiếu hiệu ứng ánh sáng đèn Led trong chuỗi các hoạt động “Tuần Văn hóa...
Xem tiếp