VĂN BẢN MỚI

Tăng cường quản lý các dự án bất động sản quy mô lớn và kiểm soát thị trường bất động sản ổn định, hiệu quả Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 569/UBND về việc tăng cường quản lý các dự án bất động sản quy mô lớn và kiểm soát thị trường bất động sản ổn định, hiệu quả....
Xem tiếp
Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/4/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1273/VPUBND-KTTH để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang về tổ chức...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Nghị định số 39 của Chính phủ, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/4/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 563/UBND-KTN về việc thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Hỗ...
Xem tiếp
Khuyến khích sử dụng hàng hóa được sản xuất trên địa bàn tỉnh Tin mới
(Quang Binh Portal) - Những năm gần đây, công nghiệp của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao (xấp xỉ 10%/năm). Một số doanh nghiệp đầu tư công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến tạo ra những sản phẩm...
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Viettel Quảng Bình để nghe báo cáo Đề án Smartcity Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/4/2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã có buổi làm việc với Viettel Quảng Bình để nghe báo cáo Đề án Smartcity. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến...
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/4/2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã có buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình. Dự buổi làm việc có đồng chí Cao Văn Định - UVBTVTU...
Xem tiếp
Tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm của tỉnh năm 2018 Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 559/KH-UBND về việc tổ chức tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm của tỉnh...
Xem tiếp
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018 thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 558/UBND-KT ngày 19/4/2018 về việc tổ chức và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.
Xem tiếp
Thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011-2020 Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Đó là mục đích được nêu tại Quyết định 1293/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn II (2018...
Xem tiếp
Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng... Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 547/KH-UBND về việc sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên...
Xem tiếp