VĂN BẢN MỚI

Tạm dừng hoạt động hiến máu tình nguyện Tin mới
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng tại Công văn số 53/BCĐ-HMTN của Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh được ban hành vào ngày 31/3/2020.
Xem tiếp
Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 3/2020 Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/04/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 1111/BC-VPUBND về việc báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 03/2020 với nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 506/UBND-KSTT về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa các cấp.
Xem tiếp
Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, các sở, ban, ngành và địa phương đã thực hiện tương đối nghiêm túc, đảm bảo công bằng, minh bạch, hiệu quả trong việc điều hành...
Xem tiếp
Hoàn tất hồ sơ công nhận thành phố Đồng Hới là thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 509/UBND-KT về việc hoàn tất hồ sơ thủ tục để đề nghị công nhận thành phố Đồng Hới là thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 527/VPCP-KTTH ngày 29/02/2020 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 500/UBND về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 527/VPCP-KTTH ngày 29/02/2020 của Văn...
Xem tiếp
Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 với nội dung cụ thể như sau:
 
Xem tiếp
Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 505/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Tạm dừng dịch vụ xổ số và các trò chơi có thưởng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng tại cuộc...
Xem tiếp
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/02/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1359/BNN-TCTS về việc cho ý kiến đối với danh mục các dự án đầu tư “Xây dựng, nâng cấp cơ sở...
Xem tiếp