VĂN BẢN MỚI

Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Để đảm bảo luôn ổn định hệ thống tổ chức, bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và sự phối hợp lồng ghép của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác...
Xem tiếp
Từ ngày 01/12/2019 - 29/02/2020: Triển khai các hoạt động hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Kế hoạch số 2025/KH-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.
Xem tiếp
Tổ chức cho người dân, doanh nghiệp thực hiện trải nghiệm thủ tục “Thông báo hoạt động khuyến mại” trên Cổng Dịch vụ công Quốc... 
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2013/UBND-KSTT ngày 04/12/2019 về việc phối hợp chuẩn bị lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
Xem tiếp
Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện khẩn số 10/CĐ-UBND điện: Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền...
Xem tiếp
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 với nội dung cụ thể...
Xem tiếp
Tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 12,... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2016/UBND-NC về việc tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn...
Xem tiếp
Tăng cường quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian gần đây xuất hiện một số tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (đặc biệt là thiết bị bay Flycam có gắn camera) trong hoạt...
Xem tiếp
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo dịp Tết Dương lịch,... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên...
Xem tiếp
Thực hiện tuyển dụng để chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.100 hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó riêng ngành Giáo dục và Đào tạo 764 người...
Xem tiếp
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng với...
Xem tiếp