VĂN BẢN MỚI

Thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Để thực hiện Đề án số 981/ĐA-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp
Thu hồi đất các dự án chậm tiến độ và nợ tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1193/UBND-TNMT ngày 18/7/2018 về việc giải quyết các dự án chậm tiến độ và nợ tiền thuê đất.
Xem tiếp
Cắt điện thi công cải tạo đường dây 35kV thuộc dự án TBA 110kV huyện Tuyên Hóa và đấu nối Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Để thi công cải tạo đường dây 35kV thuộc dự án TBA 110kV huyện Tuyên Hóa và đấu nối, dự kiến vào các ngày 28, 29 và 30/7/2018 sẽ cắt điện toàn bộ khu vực huyện Minh Hóa....
Xem tiếp
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường năm 2018 Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1181/UBND-TH về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường năm 2018.
Xem tiếp
Phòng, tránh nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin các thiết bị định tuyến Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Theo Thông báo ngày 11/6/2018 của Bộ Công an về nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin trên thiết bị định tuyến, từ nửa cuối tháng 5/2018, một số công ty bảo mật, truyền thông...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1175/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng,...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/7/2018, UBND có Công văn số 1155/UBND-NC về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (TTTTHCĐK).
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về công tác phòng cháy, chữa cháy... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với các ngành về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch...

Xem tiếp
Triển khai thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2017 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1149/UBND-KT nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.
Xem tiếp
Thống kê, rà soát và triển khai thực hiện việc chính quy hóa lực lượng Công an xã Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thông tư số...
Xem tiếp