VĂN BẢN MỚI

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2022 Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Theo đánh giá của các cơ quan Trung ương, Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản...
Xem tiếp
Tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2346/VPUBND-NCVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc tăng...
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Dự án xây dựng... Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 22 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn...
Xem tiếp
Triển khai kết quả hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ XII Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1103/UBND-KT về việc triển khai kết quả hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ XII.
Xem tiếp
Ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai...
Xem tiếp
Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1104/UBND-KSTTHC về việc thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế...
Xem tiếp
Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ... 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục đích của Kế hoạch số 1101/KH-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 23/6/2022 về Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm Y... 
(Quang Binh Portal) - Tại Kế hoạch số 1050/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm Y tế (BHYT) giai đoạn...
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh thông báo số 2272/TB-VPUVBD tỉnh  về việc Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao các chỉ...
Xem tiếp
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1096/UBND-NCVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp