VĂN BẢN MỚI

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về phát triển quỹ... Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về phát triển quỹ đất trên địa bàn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài chủ trì. Tham...
Xem tiếp
Định kỳ hàng năm, các sở ban, ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/9/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 3435/VPUBND-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc báo...
Xem tiếp
Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đọc sách, sáng tác, quảng bá, lưu giữ sách trong các tầng lớp Nhân dân 
(Quang Binh Portal) - Đó là một trong những mục đích quan trọng tại Kế hoạch số 1578/KH-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 21/9/2018 về việc tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam tỉnh...
Xem tiếp
Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Xem tiếp
Huy động các nguồn lực tài chính để thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon, quản lý bền... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 1569/KH-UBND về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng; bảo tồn và...
Xem tiếp
Tăng cường tuần tra, kiểm soát đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1557/UBND-XDCB ngày 19/9/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết...
Xem tiếp
Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1556/UBND-XDCB nhằm thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện ủng hộ Quỹ ''Vì người nghèo'' năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh đã huy động được nhiều nguồn kinh phí, cùng với các nguồn lực khác để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết,...
Xem tiếp
Khẩn trương xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ...
Xem tiếp
Chủ động phòng, chống bệnh khảm lá sắn phát sinh, gây hại trên địa bàn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Bệnh khảm lá virus hại sắn có tên khoa học là Sri Lanka Cassava Mosaic Virus (SLCMV) lan truyền qua môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng (Bemisia tabaci) và qua hom giống nên...
Xem tiếp