VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Trung tâm Phát triển Quỹ đất: Thông báo về việc công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem tiếp
Quyết định điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất thuộc khuôn viên Trụ... 
Xem tiếp
Quyết định quy định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm và tài... 
Xem tiếp
Quyết định V/v đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất đối với với thửa đất số 558, tờ BĐ ĐC số 04, đất thương... 
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 558, tờ bản đồ... 
Xem tiếp
Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với khu đất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết lô đất DT1 -... 
Xem tiếp
Quyết định Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với khu đất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết lô đất DT1- đất dự phòng trong... 
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt điều chỉnh diện tích và giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê... 
Xem tiếp
Quyết định điều chỉnh một số nội dung tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với khu đất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết... 
Xem tiếp
Quyết định điều chỉnh diện tích lô đất đưa vào đấu giá tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất... 
Xem tiếp