VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp Quảng Bình: Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền... 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình, thông báo tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau: 
Xem tiếp
UBND xã Quảng Hưng: Thông báo giao đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng... 
Thực hiện công văn số 669/UBND –TNMT ngày 10/8/2020 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất có thu tiền sử dung đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm...
Xem tiếp
Sở Tài chính: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Sở Tài chính thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể:
Xem tiếp
UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch: Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá... 
Thực hiện Công văn số 772/UBND-TNMT ngày 01/09/2020 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm tại...
Xem tiếp
Trung tâm Phát triển Quỹ đất: Thông báo về việc công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem tiếp
Quyết định điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất thuộc khuôn viên Trụ... 
Xem tiếp
Quyết định quy định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm và tài... 
Xem tiếp
Quyết định V/v đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất đối với với thửa đất số 558, tờ BĐ ĐC số 04, đất thương... 
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 558, tờ bản đồ... 
Xem tiếp
Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với khu đất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết lô đất DT1 -... 
Xem tiếp