Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin đầu mối liên lạc trong công tác chỉ đạo, điều hành và liên hệ cứu trợ, ủng hộ bão, lũ năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Cổng Thông tin điện tử Quảng Bình đăng tải thông tin đầu mối liên lạc trong công tác chỉ đạo, điều hành, phòng chống lụt, bão và phục vụ công tác liên hệ cứu trợ, ũng hộ bão, lũ trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Thành phố Đồng Hới

2. Thị xã Ba Đồn

3. Huyện Lệ Thủy

4. Huyện Quảng Ninh

5. Huyện Bố Trạch

6. Huyện Quảng Trạch

7. Huyện Minh Hóa

8. Huyện Tuyên Hóa


DANH SÁCH ĐẦU MỐI LIÊN LẠC

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại bàn

Di động

I

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

1

Hoàng Ngọc Đan

Chủ tịch UBND thành phố

0232.3851737

0931429666

2

Trần Thanh Sơn

CT UBMTTQVN thành phố

 

0919463768

3

Hoàng Thị Thanh Duyên

Chánh VP HĐND-UBND TP

0232.3820888

0916010667

 

Xã, phường

 

 

 

1

Lý Quang Huy

BT Đảng ủy, CT UBND phường Đồng Sơn

 

0913602103

2

Nguyễn Duy Văn

BT Đảng ủy xã Thuận Đức

 

0912156559

3

Trần Thị Như Ý

Chủ tịch UBND xã Thuận Đức

 

0644747978

4

Đào Hữu Luyện

BT Đảng ủy xã Nghĩa Ninh

0232.3770285

0352673116

5

Đào Văn Tuấn

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Ninh

 

0914418539

6

Cao Thanh Hiền

BT Đảng ủy phường Đồng Hải

 

0912747677

7

Nguyễn Hữu Thuyết

Chủ tịch UBND phường Đồng Hải

 

0914500150

8

Nguyễn Văn Thành

BT Đảng ủy phường Bắc Lý

 

0905372666

9

Hoàng Văn Lương

Chủ tịch UBND phường Bắc Lý

 

0904035565

10

Hoàng Văn Thụ

BT Đảng ủy phường Bắc Nghĩa

 

0943748344

11

Hoàng Văn Tùy

Chủ tịch UBND phường Bắc Nghĩa

 

0979749536

12

Nguyễn Thị Phương Thủy

BT Đảng ủy xã Quang Phú

 

0837367337

13

Phạm Thanh Bình

Chủ tịch UBND xã Quang Phú

 

0912300247

14

Nguyễn Ngọc Hiếu

BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh

 

0912261203

15

Đặng Thị Hùng Vương

BT Đảng ủy xã Đức Ninh

 

0914751211

16

Nguyễn Minh Vũ

Chủ tịch UBND xã Đức Ninh

 

0983272312

17

Hồ Văn Tý

BT Đảng ủy phường Hải Thành

 

0912155265

18

Phạm Ngọc Thắng

Chủ tịch UBND phường Hải Thành

 

0915458306

19

Nguyễn Công Ái

BT Đảng ủy phường Nam Lý

0232.3859259

0905619525

20

Phạm Thị Hài

Chủ tịch UBND phường Nam Lý

0232.3840692

0822666326

21

Nguyễn Văn Cội

BT Đảng ủy xã Lộc Ninh

 

09014751489

22

Nguyễn Trí Thủy

Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh

 

0915133607

23

Nguyễn Thanh Hào

BT Đảng ủy phường Phú Hải

 

0975679575

24

Võ Thanh Hoài

Chủ tịch UBND phường Phú Hải

 

0912222798

25

Bùi Quang Vinh

BT Đảng ủy phường Đức Ninh Đông

 

0913295444

26

Bùi Xuân Thường

Chủ tịch UBND  phường Đức Ninh Đông

 

0948157159

27

Lê Thị Thu Cúc

BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú

 

0949234388

II THỊ XÃ BA ĐỒN

1

Đoàn Minh Thọ

Chủ tịch UBND TX

0232.3507009

0945128668

2

Nguyễn An Bình

Chủ tịch UBMTTQVN TX

 

0918844381

3

Phan Văn Minh

Chánh VP HĐND-UBND TX

0232.3601888

 

4

Nguyễn Văn Khánh

Trưởng Phòng Kinh tế

 

0913643035

5

Trương Thị Thanh Quỳnh

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH

 

0912290357

 

Cấp xã

 

 

 

1

Xã Quảng Tiên

 

 

 

 

Đậu Thành Trung

Bí thư

 

0912799757

 

Hoàng Văn Ngừng

Chủ tịch

 

0915388807

2

Xã Quảng Văn

 

 

 

 

Trần Văn Phương

Bí thư

 

0386517989

 

Trần Văn Trọng

Chủ tịch

 

0972886021

3

Phường Quảng Long

 

 

 

 

Nguyễn Đình Du

Bí thư

 

0912513707

 

Ngô Văn Sáu

Chủ tịch

 

0911130777

4

Xã Quảng Sơn

 

 

 

 

Trần Xuân Kiên

Bí thư

 

0384341639

 

Trần Văn Huyễn

Chủ tịch

 

0915263577

5

Xã Quảng Tân

 

 

 

 

Phạm Quốc Lành

Bí thư

 

0905956083

 

Phan Thanh Tâm

Chủ tịch

 

0912637805

6

Xã Quảng Minh

 

 

 

 

Trần Văn Lộc

Bí thư

 

0983877056

 

Hoàng Ngọc Thắng

Chủ tịch

 

0888774557

7

Phường Quảng Thọ

 

 

 

 

Lê Đình Lượng

Bí thư

 

0915659429

 

Nguyễn Văn Hữu

Chủ tịch

 

0914356026

8

Phường Quảng Phúc

 

 

 

 

Nguyễn Quang Dương

Bí thư

 

0935676661

 

Nguyễn Tiến Thành

Chủ tịch

 

0919456165

9

Phường Quảng Thuận

 

 

 

 

Trần Viết

Bí thư

 

0913260331

 

Nguyền Thành Công

Chủ tịch

 

0972785821

10

Phường Ba Đồn

 

 

 

 

Trần Thanh Hưng

Bí thư

 

0912150038

 

Trần Việt Châu

Chủ tịch

 

0916659573

11

 Xã Quảng Lộc

 

 

 

 

Phạm Chí Thanh

Bí thư

 

0932428933

 

Lê Văn Tương

Chủ tịch

 

0974972921

12

Xã Quảng Hải

 

 

 

 

Đoàn Xuân Thiện

Bí thư

 

0912944635

 

Cao Xuân Ngọc

Chủ tịch

 

0984911346

13

Xã Quảng Hòa

 

 

 

 

Nguyễn Tất Thành

Bí thư

 

0796741380

 

Hoàng Văn Đồng

Chủ tịch

 

02323507117

14

Xã Quảng Thủy

 

 

 

 

Nguyễn Hải Thường

Bí thư

 

0985398343

 

Nguyễn Duy Trinh

Chủ tịch

 

0795178127

15

Xã Quảng Trung

 

 

 

 

Phạm Quang Tố

Bí thư

 

0984730434

 

Nguyễn Văn Hóa

Chủ tịch

 

0984911327

16

Phường Quảng Phong

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh

Bí thư

 

0914749142

 

Phạm Hùng Sơn

Chủ tịch

 

0935930808

III HUYỆN QUẢNG NINH

1

Phạm Trung Đông

Chủ tịch UBND huyện

 

0912172301

2

Lê Thị Minh Hải

Chủ tịch UBMTTQVN huyện

 

0888927555

3

Trần Xuân Tình

Chánh văn phòng HĐND và UBND

0232.3872037

0912515108

 

Cấp xã

4

Hoàng Hoài Nam

Bí thư Đảng ủy Thị trấn Quán Hàu

0232.3873636

0948010633

5

Lê Bá Trưng

Chủ tịch UBND Thị trấn Quán Hàu

0915906757

6

Lê Thế Triển

Bí thư Đảng ủy xã Lương Ninh

0232.3914440

0913300967

7

Lê Văn Tam

Chủ tịch UBND xã Lương Ninh

0845126996

8

Trần Công Thượng

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Ninh

0232.3873065

0912983150

9

Đỗ Mười

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh

0916392128

10

Nguyễn Văn Trọng

Bí thư Đảng ủy xã Hàm Ninh

0232.3873916

0983052037

11

Hà Xuân Hưng

Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh

0165744986

12

Nguyễn Minh

Bí thư Đảng ủy xã Võ Ninh

0232.3914572

0905544977

13

Nguyễn Duy Tiễn

Chủ tịch UBND xã Võ Ninh

0912656728

14

Nguyễn Ngọc Do

Bí thư Đảng ủy xã Gia Ninh

0232.3914323

0989848262

15

Đinh Duy Minh

Chủ tịch UBND xã Gia Ninh

0949260557

16

Hoàng Minh Lễ

Bí thư Đảng ủy xã Hải Ninh

0232.3914400

0911377151

17

Phạm Văn Liệu

Chủ tịch UBND xã Hải Ninh

0915586268

18

Trần Quyết Thắng

Bí thư Đảng ủy xã Duy Ninh

0232.3873660

0948311065

19

Phạm Minh Cảnh

Chủ tịch UBND xã Duy Ninh

0911377668

20

Nguyễn Đức Thụ

Bí thư Đảng ủy xã Tân Ninh

 

0978498401

21

Nguyễn Văn Hoan

Chủ tịch UBND xã Tân Ninh

0812378777

22

Nguyễn Ngọc Hùng

Bí thư Đảng ủy xã Hiền Ninh

0232.3935386

0814877465

23

Trần Văn Lai

Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh

0905848373

24

Nguyễn Văn Thuần

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Ninh

0232.3935997

0949340518

25

Nguyễn Xuân Thích

Chủ tịch UBND xã Xuân Ninh

0915478836

26

Trương Ngọc Vũ

Bí thư Đảng ủy xã An Ninh

0232.3936797

0914286955

27

Trương Văn Long

Chủ tịch UBND xã An Ninh

0983906877

28

Nguyễn Văn Thế

Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh

0232.3936139

0979855128

29

Nguyễn Hữu Lương

Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh

0978812815

30

Nguyễn Văn Hậu

Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân

0232.3935219

0905652195

31

Phạm Văn Quang

Chủ tịch UBND xã Trường Xuân

0855042210

32

Hoàng Mạnh Hà

Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn

 

0912549838

33

Nguyễn Văn Nhì

Chủ tịch UBND xã Trường Sơn

0913295590

IV HUYỆN BỐ TRẠCH

1

Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

0916711104

2

Chủ tịch UBMT huyện

Lê Duy Hưng

 

0915133049

3

Chánh VP UBND huyện

Phan Hải Hà

0232.3611187

0912708696

 

Cấp xã

 

 

 

1

Thị trấn Hoàn Lão

 

 

 

1.1

Phạm Đình Dũng

Bí thư

 

0912416499

1.2

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch UBND

 

0918919640

2

Thị trấn Nông trường Việt Trung

 

 

 

2.1

Nguyễn Thành Đồng

Bí thư

 

0814988863

2.2

Phan Văn Trưng

Chủ tịch UBND

 

0913430568

3

Xã Phúc Trạch

 

 

 

3.1

Nguyễn Xuân Đại

Bí Thư

 

0919555043

3.2

Nguyễn Quang Tiến

Chủ tịch

 

0843001292

4

Xã Lâm Trạch

 

 

 

4.1

Nguyễn Ngọc Thắng

Bí Thư

 

0912630196

4.2

Nguyễn Sỹ Phúc

Chủ tịch UBND

 

0912630070

5

Xã Xuân Trạch 

 

 

 

5.1

Trần Minh Thái

Bí Thư

 

0915160426

5.2

Cao Thế Vĩnh

Chủ tịch UBND

 

0919856828

6

Thị trấn Phong Nha

 

 

 

6.1

Trần Nam Trung

Bí Thư

 

0905445998

6.2

Trần Đức Bình

Chủ tịch UBND

 

0942713320

7

Xã Cự Nẫm

 

 

 

7.1

Nguyễn Văn Tiến

Bí Thư

 

0988686564

7.2

Nguyễn Văn Lương

Chủ tịch UBND

 

0942072381

8

Xã Thanh Trạch 

 

 

 

8.1

Phạm Đức Huấn

Bí Thư

 

0977588079

8.2

Lưu Đức Huấn

Chủ tịch UBND

 

0905464718

9

Xã Mỹ Trạch 

 

 

 

9.1

Nguyễn Hữu Ba

Bí thư

 

0825763618

9.2

Phan Nam Tiến

Chủ tịch UBND

 

0813819362

10

Xã Hạ Trạch

 

 

 

10.1

Lê Quang Nho

Bí thư

 

0934898192

10.2

Lưu Bá Lâm

Chủ tịch UBND

 

0919605796

11

Xã Vạn Trạch 

 

 

 

11.1

Hà Văn Cơ

Bí thư

 

0976702974

11.2

Nguyễn Hải Lương

Chủ tịch UBND

 

0962818178

12

Xã Đồng Trạch

 

 

 

12.1

Phan Văn Lợi

Bí thư

 

0915044580

12.2

Phạm Văn Hoan

Chủ tịch UBND

 

0986800450

13

Xã Trung Trạch 

 

 

 

13.1

Dương Đình Liễn

Bí thư

 

0982610579

13.2

Nguyễn Minh Quang

Chủ tịch UBND

 

0912718719

14

Xã Đại Trạch 

 

 

 

14.1

Nguyễn Thị Thu Nga

Bí thư

 

0919676309

14.2

Phan Văn Ngọ

Chủ tịch UBND

 

0982983662

15

Xã Lý Trạch

 

 

 

15.1

Nguyễn Minh Ngọc

Bí thư

 

0941598598

15.2

Lê Văn Uyên

Chủ tịch UBND

 

0912983727

16

Xã Hòa Trạch

 

 

 

16.1

Dư­ơng Ngọc Tuấn

Bí thư

 

0915521744

16.2

Phan Thanh Lâm

Chủ tịch UBND

 

0944214978

17

Xã Tây Trạch

 

 

 

17.1

Trần Lích

Bí thư

 

0912037984

17.2

Dương Thanh Luyện

Chủ tịch UBND

 

0979753127

18

Xã Phú Định

 

 

 

18.1

Nguyễn Văn Hội

Bí thư

 

0982212304

18.2

Trần Xuân Hành

Chủ tịch UBND

 

0948131312

19

Xã Sơn Lộc

 

 

 

19.1

Phan Thanh Dũng

Bí thư

 

0915861260

19.2

Phan Nam Tiến

Chủ tịch UBND

 

0913838009

20

Xã Nhân Trạch

 

 

 

20.1

Nguyễn Khắc Tân

Bí thư

 

0987296306

20.2

Nguyễn Văn Nghị

Chủ tịch UBND

 

0915272686

21

Xã Đức Trạch

 

 

 

21.1

Hồ Thị Hoa

Bí thư

 

0971011659

21.2

Hồ Đăng Chiến

Chủ tịch UBND

 

0912027684

22

Xã Hải Phú

 

 

 

22.1

Trần Văn Quang

Bí thư

 

0915017272

22.2

Phan Thị Ánh Nguyệt

Chủ tịch UBND

 

0942774239

23

Xã Hưng Trạch

 

 

 

23.1

Trần Văn Diên

 Bí thư

 

0985012150

23.2

Lê Ngọc Sơn

Chủ tịch UBND

 

0912894696

24

Xã Liên Trạch

 

 

 

24.1

Hoàng Minh Tú

Bí thư

 

0945865419

24.2

Đinh Xuân Chinh

Chủ tịch UBND

 

0818310368

25

Xã Nam Trạch

 

 

 

25.1

Nguyễn Văn Trung

Bí thư

 

0983054737

25.2

Võ Tuấn Trình

Chủ tịch UBND

 

0888429567

26

Xã Bắc Trạch

 

 

 

26.1

Nguyễn Văn Vui

Bí thư

 

0918451011

26.2

Phan Thanh Miên

Chủ tịch UBND

 

0912607975

27

Xã Tân Trạch

 

 

 

27.1

Nguyễn Văn Đại

Bí thư

 

0912630461

27.2

Đinh Hoe

Chủ tịch UBND

 

0859411646

28

Xã Thượng Trạch

 

 

 

28.1

Trương Tấn Hưng

Bí thư

 

0912515094

28.2

Đinh Cu

Chủ tịch UBND

 

0948885031

V

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

1

Phan Văn Thanh

Chủ tịch UBND huyện

0232.3508686

0913384193

2

Đậu Xuân Thủy

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện

 

0912152066

3

Hoàng Duy Khiêm

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện (phụ trách)

0232.3519686

0905820180

 

Cấp xã (gồm 17 xã)

Xã Phù Hóa

1.1

Nguyễn Văn Trung

Bí thư Đảng ủy xã

 

0976294666

1.2

Trần Thanh Tâm

Chủ tịch UBND xã

 

0935964316

Xã Cảnh Hóa

2.1

Hoàng Anh Dũng

Bí thư Đảng ủy xã

 

0984511683

2.2

Nguyễn Thị Tỉnh

Chủ tịch UBND xã

 

0916766245

Xã Quảng Lưu

3.1

Lê Hoàng Cầm

Bí thư Đảng ủy xã

 

0834241999

3.2

Hồ Thăng Long

Chủ tịch UBND xã

 

0232370708

Xã Quảng Thanh

4.1

Nguyễn Tiến Thược

Bí thư Đảng ủy xã

 

0905455968

4.2

Ngô Thanh Bình

Chủ tịch UBND xã

 

0918665809

Xã Liên Trường

5.1

Trần Thanh Du

Bí thư Đảng ủy xã

 

0945389773

5.2

Trần Văn Tiến

Chủ tịch UBND xã

 

0915420289

Xã Cảnh Dương

6.1

Trần Trung Thành

Bí thư Đảng uỷ

 

0988241307

6.2

Đồng Vinh Quang

Chủ tịch UBND xã

 

0944900153

Xã Quảng Châu

7.1

Đàm Hải Quang

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

 

0935657330

7.2

Đàm Xuân Vinh

Chủ tịch UBND xã

 

0985436910

Xã Quảng Hưng

8.1

Nguyễn Thế Tiến

Bí thư Đảng ủy xã

 

0975320335

8.2

Đàm Văn Tứ

Chủ tịch UBND xã

 

0916215678

Xã Quảng Hợp

9.1

Phạm Hồng Nhiên

Bí thư Đảng ủy xã

 

0987296468

9.2

Nguyễn Công Viên

Chủ tịch UBND xã

 

0989394901

Xã Quảng Xuân

10.1

Dương Minh Hợi

Bí thư Đảng ủy xã

 

0982775655

10.2

Dương Minh Phương

Chủ tịch UBND xã

 

0976528189

Xã Quảng Tùng

11.1

Lê Thị Thu Thanh

Bí thư Đảng ủy xã

 

0916679945

11.2

Tưởng Thanh Tỉnh

Chủ tịch UBND xã

 

0914697294

Xã Quảng Phương

12.1

Trần Quyết Thắng

Bí thư Đảng ủy xã

 

0919708264

12.2

Trần Quang Trung

Chủ tịch UBND xã

 

0913034363

Xã Quảng Đông

13.1

Nguyễn Thanh Bình

Bí thư Đảng uỷ xã

 

0905388860

13.2

Nguyễn Đức Hiền

Chủ tịch UBND xã

 

0911724666

Xã Quảng Tiến

14.1

Mai Văn Đồng

Bí thư Đảng ủy xã

 

0886167788

14.2

Hoàng Văn Thắng

Chủ tịch UBND xã

 

0975240819

Xã Quảng Thạch

15.1

Nguyễn Tiến Dũng

Bí thư Đảng ủy xã

 

0915576899

15.2

Phan Duy An

Chủ tịch UBND xã

 

0914532611

Xã Quảng Kim

16.1

Phan Sỹ Nghì

Bí thư Đảng ủy xã

 

0984509243

16.2

Chu Viết Dũng

Chủ tịch UBND xã

 

0911373918

Xã Quảng Phú

17.1

Phan Xuân Linh

Bí thư Đảng ủy xã

 

0942062996

17.2

Nguyễn Ngọc Minh

Chủ tịch UBND xã

 

0941649559

VI

HUYỆN TUYÊN HÓA

1

Lê Nam Giang

Chủ tịch UBND huyện

0232.3684011

0912428605

2

Phạm Xuân Kỳ

Chủ tịch UBMT huyện

0232.3684040

0902774357

3

Lê Minh Huệ

Chánh VP HĐND&UBND huyện

0232.684178

0915248939

Cấp xã

1

Nguyễn Thái Bình

Bí thư Đảng uỷ TT Đồng Lê

 

0918028054

2

Phạm Thanh Song

Chủ tịch UBND TT Đồng Lê

0232.3683457

0983373197

3

Mai Danh Nguyên

Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Hoá

 

0916537819

4

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch UBND xã Sơn Hoá

0232.3683273

0976424448

5

Phạm Ngọc Đông

Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Hoá

 

0914560316

6

Nguyễn Tiến Nam

Chủ tịch UBND xã Đồng Hoá

0232.3684356

0829648517

7

Nguyễn Tiến Biên

Bí thư Đảng uỷ xã Thuận Hoá

0232.3683365

0815096986

8

Trần Xuân Các

Chủ tịch UBND xã Thuận Hoá

0232.3684335

0914170989

9

Trần Kim Tuyến

Bí thư Đảng uỷ xã Thạch Hoá

 

0982110609

10

Cao Xuân Bình

Chủ tịch UBND xã Thạch Hoá

 

0917296268

11

Nguyễn Tri Phương

Bí thư Đảng uỷ xã Đức Hoá

 

0917412226

12

Võ Xuân Trường

Chủ tịch UBND xã Đức Hoá

 

0949951546

13

Hồ Thị Bích Hà

Bí thư Đảng uỷ xã Phong Hoá

 

0975322311

14

Nguyễn Văn Đình

Chủ tịch UBND xã Phong Hoá

0232.3670945

0988144103

15

Trần Xuân Tân

Bí thư Đảng uỷ xã Mai Hoá

 

0908437168

16

Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch UBND xã Mai Hoá

 

0916066772

17

Cao Văn Trúc

Bí thư Đảng uỷ xã Tiến Hoá

 

0972873204

18

Hoàng Trọng Tài

Chủ tịch UBND xã Tiến Hoá

 

0914666084

19

Trương Thanh Lam

Bí thư Đảng uỷ xã Châu Hoá

 

0976423222

20

Phan Huy Hoàng

Chủ tịch UBND xã Châu Hoá

 

0915432209

21

Lương Thanh Tấn

Bí thư Đảng uỷ xã Văn Hoá

0232.3535399

0915560113

22

Trần Đức Hiến

Chủ tịch UBND xã Văn Hoá

 

0856413233

23

Đinh Tiến Dũng

Bí thư Đảng uỷ xã Cao Quảng

 

0935022868

24

Nguyễn Thị Phương

Chủ tịch UBND xã Cao Quảng

 

0947959134

25

Phạm Văn Đa

Bí thư Đảng uỷ xã Ngư Hoá

 

0916564577

26

Nguyễn Thanh Phong

Chủ tịch UBND xã Ngư Hoá

 

0834166903

27

Nguyễn Trung Sỷ

Bí thư Đảng uỷ xã Lê Hoá

 

0917797950

28

Đậu Đình Hùng

Chủ tịch UBND xã Lê Hoá

0232.3685393

0919472757

29

Hoàng Minh Phương

Bí thư Đảng uỷ xã Kim Hoá

0232.3683172

0912629598

30

Hoàng Anh Tuấn

Chủ tịch UBND xã Kim Hoá

 

0983266778

31

Cao Phương Hướng

Bí thư Đảng uỷ xã Hương Hoá

 

0915430038

32

Nguyễn Văn Linh

Chủ tịch UBND xã Hương Hoá

 

0944883947

33

Phạm Anh Minh

Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Hoá

0232.3690470

0983101108

34

Nguyễn Hữu Tâm

Chủ tịch UBND xã Thanh Hoá

 

0941372818

35

Trương Tư Thoan

Bí thư Đảng uỷ xã Lâm Hoá

0232.3690903

0915389344

36

Cao Trung Kiên

Chủ tịch UBND xã Lâm Hoá

0232.3690902

0915133117

37

Võ Thị Thu

Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Thạch

 

0944884017

38

Nguyễn Đức Lợi

Chủ tịch UBND xã Thanh Thạch

 

0919350696

Ban Biên tập

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN