VĂN BẢN MỚI

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân thuộc huyện Minh Hóa Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân thuộc huyện Minh Hóa có thành tích...
Xem tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 cá nhân thuộc Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 08 cá nhân thuộc Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh có thành...
Xem tiếp
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Khăm Muộn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh Khăm Muộn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân...
Xem tiếp