VĂN BẢN MỚI

03 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ Tin mới
(Quang Binh Portal) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 614/QĐ-TTg ngày 22/5/2019 về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể thuộc tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc, toàn...
Xem tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 82 học sinh có thành tích xuất sắc Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Xem tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện...
Xem tiếp