VĂN BẢN MỚI

02 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình được phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 252/QĐ-TTg về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Xem tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn... 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 510/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an...
Xem tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa... 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tổng...
Xem tiếp