VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3367/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 28 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công...
Xem tiếp
Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 102 cá nhân Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3333/QĐ-UBND về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 102 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo các huyện,...
Xem tiếp
Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 40 cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 40 cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích...
Xem tiếp