VĂN BẢN MỚI

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh... Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/10/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3918/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 09 tập thể và 11 cá nhân thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có thành...
Xem tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3872/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác...
Xem tiếp
Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy, dẫn đầu phong trào thi đua yêu...
Xem tiếp