VĂN BẢN MỚI

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1023/QĐ-TTg 15/08/2019 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình.
Xem tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 23 cá nhân 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/8/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh...
Xem tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 60 cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3076/QĐ-UBND tỉnh về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân...
Xem tiếp