VĂN BẢN MỚI

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Luật... Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm...
Xem tiếp
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008... Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin được nêu tại Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích...

Xem tiếp
05 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng... Tin mới
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc...
Xem tiếp
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Lệ Thủy Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3413/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.
Xem tiếp
03 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ 
(Quang Binh Portal) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 09/10/2018 về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể thuộc tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc,...
Xem tiếp