VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 10 tập thể thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội... Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3931/QĐ-UBND về việc khen thưởng đột xuất cho 10 tập thể thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu...
Xem tiếp
Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3834/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Xây dựng Chính quyền điện...
Xem tiếp
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số được khen thưởng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3795/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện...
Xem tiếp