VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Khăm Muộn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân thuộc tỉnh Khăm Muộn, Nước Cộng hòa...
Xem tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phối hợp hoạt động HĐND... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1180/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động...
Xem tiếp
21 học sinh đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2020 - 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/4/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1185/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 21 học sinh đạt giải Học sinh Giỏi Quốc gia THPT năm học 2020 -...
Xem tiếp