VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO TỈNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 124 - Hữu Nghị - TP Đồng Hới

Điện thoại: 0232 3840040; di động: 0913295022

Email: hoibtbnnquangbinh@yahoo.com.vn

Website: www.quangbinh.gov.vn/hoibtbnn

Số tài khoản:

- Số tài khoản VND (VND A/C No): 0311000536280

- Số tài khoản ngoại tệ (Foreign currency A/C No): 0311370538403

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình (SWIFT CODE BFVVNVX031)


LÃNH ĐẠO HỘI

Chủ tịch: Phạm Quang Lịch (Nguyên Giám đốc Sở Tài chính)

- Điện thoại: 0913295022

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hoài (Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế)

- Điện thoại: 0935178380

Phó Chủ tịch: Nguyễn Hữu Cương (Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Bình tại TP Hồ Chí Minh)

- Điện thoại: 0983201131

Phó Chủ tịch: Trương Đình Định (Phó Giám đốc Sở Y tế)

- Điện thoại: 0913295564

Xem thêm:
Thư ngõ
Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kêu gọi lòng hảo tâm giúp đỡ bà con nghèo và người khuyết tật
Chương trình, mục tiêu hoạt động của hội
Những địa chỉ cần được giúp đỡ
Các thủ tục làm hồ sơ xin xe lăn, xe lắc và xin hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim
Danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Hội từ năm 2013 đến 24/01/2014
Danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Hội từ năm 2010 đến năm 2013
Một số hình ảnh hoạt động của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh (Phần 1)
Một số hình ảnh hoạt động của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh (Phần 2)
[Trở về]