VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO TỈNH QUẢNG BÌNH

Trụ sở Hội

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3835919

- Email: hbtbnn@quangbinh.gov.vn


I. LÃNH ĐẠO HỘI:

Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Hương

- Điện thoại: 0912098559

- Email: thanhhuong.sytqb@gmail.com

Phó Chủ tịch: Lê Thị Tuyển

- Điện thoại: 0945454357

- Email: tuyenstcqb2808@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG THUỘC HỘI:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 3835919


Xem thêm:
Một số hình ảnh hoạt động của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh (Phần 1)
Một số hình ảnh hoạt động của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh (Phần 2)
[Trở về]