Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hường, trú... 
Xem tiếp
Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của của ông Nguyễn Ngọc Vơn,... 
Xem tiếp
Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bỉnh, trú tại... 
Xem tiếp
Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Đồn và... 
Xem tiếp
Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Trần Văn Bình trú tại thôn... 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 03 năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 3/2017 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02 năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02/2017 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01 năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01/2017 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12 năm 2016 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12/2016 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11 năm 20161 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11/2016 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2017 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/3/2017, do đồng chí Trần Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 16/01/2017, do đồng chí Lê Minh Ngân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2017 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/02/2017 do đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực...
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2016 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2016 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/12/2016, do đồng chí Trần Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2016 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2016 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/11/2016, do đồng chí Lê Minh Ngân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia phiên...
Xem tiếp