Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 của Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức ngày 17/5/2022, do đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Quý I/2022, tình hình khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh giảm so với cùng kỳ 
(Quang Binh Portal) - Trong quý I/2022, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, Lãnh đạo tỉnh đã tiếp 34 lượt/78 lượt công dân với 34 vụ việc, giảm 48 lượt; tiếp nhận và xử lý 16 đơn, giảm 151 đơn so...
Xem tiếp
Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2119/QĐ-UBND... 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6 năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau.
 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 5 năm 2022 
 (Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh như...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 4 năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 4/2022 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức ngày 15/6/2022, do đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia phiên tiếp công dân...
Xem tiếp
Thông báo kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022 của Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức ngày 15/4/2022, do đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022 của Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức ngày 15/3/2022, do đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia phiên tiếp công dân...

Xem tiếp