Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Diếp, trú tại... 
Xem tiếp
Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Lưu Văn Phúc, trú tại... 
Xem tiếp
Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Lương, trú... 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9/2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 8 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 8/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp