Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Đặng... 
Xem tiếp
Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hường, trú... 
Xem tiếp
Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của của ông Nguyễn Ngọc Vơn,... 
Xem tiếp
Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bỉnh, trú tại... 
Xem tiếp
Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Đồn và... 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9/2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 8/2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 8/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 04 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 4/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/8/2018, do đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2018 
(Quang Binh portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 16/7/2018, do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/6/2018, do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/5/2018, do đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 16/4/2018, do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham gia phiên tiếp công dân...

Xem tiếp