Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của ông Nguyễn Văn Mỉnh, trú tại Tổ dân phố Thọ đơn, phường Quảng Thọ, thị xã... 
(Quang Binh Portal) - Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Mỉnh (ghi ngày 16/4/2019), trú tại TDP Thọ đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tố cáo của Chủ tịch và Phó Chủ tịch...
Xem tiếp
Thông báo về việc không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo đơn của ông Nguyễn Văn Nhơn 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh nhận được đơn 02 đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Nhơn, trú tại tổ dân phố Đồng, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (01 đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến theo...
Xem tiếp
Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Xuân Lũy, trú tại thôn... 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6/2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân định kỳ tháng 5/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quyết định số 1587-QĐ/TU ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đồng chí Bí thư Tỉnh...
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2019 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/7/2019, do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 17/6/2019, do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia phiên tiếp công...
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/5/2019, do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia phiên tiếp công dân...
Xem tiếp