Thông báo về việc không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo Tin mới
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh nhận được đơn 02 đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Nhơn, trú tại tổ dân phố Đồng, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (01 đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến theo...
Xem tiếp
Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Xuân Lũy, trú tại thôn... 
Xem tiếp
Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh nhận được đơn của ông Ngô Minh Văn (ghi ngày 18/3/2019) trú tại: P 2411, Golden Place, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, có nội dung tố cáo ông Trần...
Xem tiếp
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân định kỳ tháng 5/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quyết định số 1587-QĐ/TU ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đồng chí Bí thư Tỉnh...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 05/2019 
(Quang Binh Portal) Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 05/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh...
Xem tiếp
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân phiên định kỳ tháng 4 năm 2019 theo Quy định số 1518-QĐ/TU ngày 25 tháng 3 năm 2019 của ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ...
Xem tiếp