Thông báo số 1741/TB-UBND ngày 17/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý giải quyết tố cáo 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh nhận được 03 đơn tố cáo của ông, bà Nguyễn Minh Mẫn - Trần Thị Hảo và 29 cá nhân ở thôn 16, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, có cùng nội dung liên quan đến việc thực...
Xem tiếp
Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của Chi nhánh Công ty Cổ phần... 
Xem tiếp
Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Đăng Ninh trú tại... 
Xem tiếp
Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Đặng... 
Xem tiếp
Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hường, trú... 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11/2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10/2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9/2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 8/2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 8/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh...
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/10/2018, do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 17/9/2018, do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/8/2018, do đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2018 
(Quang Binh portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 16/7/2018, do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/6/2018, do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  
Xem tiếp