Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hải... 
Xem tiếp
Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Thành Lâm, trú tại tổ... 
Xem tiếp
Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Mày, trú tại thôn... 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 04/2019 
(Quang Binh Portal) -  Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 4/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02/2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01/2019 
(Quảng Bình Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/3/2019, do đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Tham gia...

Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/02/2019, do đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/01/2019 do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp