VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Mày, trú tại thôn... 
Xem tiếp
Thông báo số 1741/TB-UBND ngày 17/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý giải quyết tố cáo 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh nhận được 03 đơn tố cáo của ông, bà Nguyễn Minh Mẫn - Trần Thị Hảo và 29 cá nhân ở thôn 16, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, có cùng nội dung liên quan đến việc thực...
Xem tiếp
Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của Chi nhánh Công ty Cổ phần... 
Xem tiếp
Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Đăng Ninh trú tại... 
Xem tiếp
Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Đặng... 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01/2019 
(Quảng Bình Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12/2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11/2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10/2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9/2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 17/12/2018, do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/11/2018, do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/10/2018, do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 17/9/2018, do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/8/2018, do đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp