Báo cáo kết quả xử lý đơn theo Công văn số 4887/VPCP-V.I ngày 05/6/2019 của Văn phòng Chính phủ 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Công văn số 4887/VPCP-V.I ngày 05/6/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển đến UBND tỉnh Quảng Bình để xem xét, giải quyết 07 đơn thư của công dân; sau khi xem xét...
Xem tiếp
Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Bảng, trú tại thôn... 
Xem tiếp
Thông báo số 1220/TB-UBND ngày 24/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý giải quyết tố cáo 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh nhận được đơn của ông Đặng Văn Khoái, trú tại thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nội dung: tố cáo ông Hoàng Đình...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 8 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 8/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6/2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp