Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hường, trú... 
Xem tiếp
Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của của ông Nguyễn Ngọc Vơn,... 
Xem tiếp
Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bỉnh, trú tại... 
Xem tiếp
Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Đồn và... 
Xem tiếp
Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Trần Văn Bình trú tại thôn... 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 04 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 4/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 03 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 3/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02 năm 2018 
(Quang Binh Portal) -  Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11 năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11/2017 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10 năm 2017 
(Quang Binh Portal)Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10/2017 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 
(Quang Binh Portal) -  Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/3/2018, do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 
(Quang Binh Portal) -  Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 22/02/2018, do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/01/2018, do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/11/2017, do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  
Xem tiếp
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2017 
(Quang Binh Portal) -  Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2017 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 16/10/2017, do đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp