Thông báo số 1946/TB-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý tố cáo tiếp 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh nhận được đơn đề ngày 10/10/2019 của ông Hoàng Vĩnh Tường, trú tại thôn Thượng Thọ, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch có nội dung: tố cáo Chủ tịch UBND xã và công...
Xem tiếp
Thông báo số 1947/TB-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý tố cáo tiếp 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh Quảng Bình nhận được đơn đề ngày 06 tháng 10 năm 2019 của ông, bà Đinh Xuân Ngô - Nguyễn Thị Quý, trú tại tổ dân phố 7, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới tố...
Xem tiếp
Thông báo số 1904/TB-UBND ngày 15/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý giải quyết tố cáo 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01 năm 2020 
(Quang Binh Portal) -Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01/2020 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp