VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

BƯU ĐIỆN TỈNH

Tinh doan

Trụ sở: Bưu điện tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 01 - Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3850202

- Fax: (0232) 3850201

- Email: quangbinh@vnpost.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Trương Tấn Quang

- Điện thoại/Fax: (0232) 3850202/ (0232) 3850201

- Email: quangtt.qb@gmail.com

 Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Phúc

- Email: quangphucbdtpdh@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Phòng Tổ chức Hành chính

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3820762/ 3850208

2. Phòng Kế hoạch Kinh doanh

+ Điện thoại: (0232) 3850945

3. Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3823518/ (0232) 3829009

4. Phòng Kế toán Thống kê Tài chính

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3822571/ 3828330

5. Bưu điện Tp Đồng Hới

+ Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3822441/ 3850947

6. Bưu điện huyện Lệ Thuỷ

+ Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thủy

+ Điện thoại: (0232) 3966967

7. Bưu điện huyện Quảng Ninh

+ Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Quảng Ninh

+ Điện thoại: (0232) 3872036

8. Bưu điện huyện Bố Trạch

+ Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch

+ Điện thoại: (0232) 3675555

9. Bưu điện huyện Quảng Trạch

+ Địa chỉ: 375 Quang Trung - Thị xã Ba Đồn

+ Điện thoại: (0232) 3512001

10. Bưu điện huyện Tuyên Hoá

+ Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa

+ Điện thoại: (0232) 3684001

11. Bưu điện huyện Minh Hoá

+ Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa

+ Điện thoại: (0232) 3573757


[Trở về]