VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

Trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh
Quảng Bình
 

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: 215 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3840530

- Fax: (052) 3840531

- Email: quangbinh@vietinbank.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Giám đốc: Trần Thị Xuân Mai

- Điện thoại/Fax: (052) 3840578

- Email: maittx@vietinbank.vn

Phó Giám đốc: Trần Hữu Thông

- Điện thoại/Fax: (052) 3843622/ (052) 3841972

- Email: thongth@vietinbank.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hương

- Điện thoại/Fax: (052) 3840529/ (052) 3840531

- Email: huong.ngtt@vietinbank.vn

  
II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Phòng Tổ chức Hành chính

- Điện thoại/Fax: (052) 3840580/ (052) 3840531

2. Phòng Kế toán

- Điện thoại/Fax: (052) 3840530; (052) 3840581/ (052) 3841972

3. Phòng Khách hàng Doanh nghiệp

- Điện thoại/Fax: (052) 3840584; (052) 3840585/ (052) 3840531

4. Phòng Khách hàng cá nhân

- Điện thoại/Fax: (052) 3841183/ (052) 3840531

5. Phòng Tiền tệ Kho quỹ

 - Điện thoại/Fax: (052) 3840583/ (052) 3841972

 6. Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ

- Điện thoại/Fax: (052) 3840579/ (052) 3840531

 7. Tổ Quản lý rủi ro

- Điện thoại/Fax: (052) 3844610/ (052) 3840531

8. Tổ Thông tin Điện toán

- Điện thoại/Fax: (052) 3844645/ (052) 3840531

 9. Phòng giao dịch Đồng Hới

- Địa chỉ: 50 Lý Thường Kiệt -TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3843781

10. Phòng giao dịch Chợ Ga

- Địa chỉ: 20 Tố Hữu - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3841229

 11. Phòng giao dịch Hải Đình

- Địa chỉ: 28 Mẹ Suốt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3853366/ (052) 3853377

12. Phòng giao dịch Lệ Thủy

- Địa chỉ: Thị Trấn Kiến Giang - huyện Lệ Thủy

- Điện thoại/Fax: (052) 3961969/ (052) 3961965

13. Phòng giao dịch Ba Đồn

- Địa chỉ: Thị Trấn Ba Đồn - huyện Quảng Trạch

- Điện thoại/Fax: (052) 3518306/ (052) 3518469


Xem thêm:
Thông tin về hoạt động của đơn vị
[Trở về]