VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN

 Trụ sở: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 21 Lý Thường Kiệt  - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3820873


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Cục trưởng: Nguyễn Hữu Hoàng

- Điện thoại: 0232. 3841984

- Email: nguyenhuuhoang@gdsr.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Nguyễn Văn Diện

- Điện thoại: 0232. 3822060

- Email: nguyenvandien1@gdsr.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Lê Quang Thành

- Điện thoại: 0232. 3822060

- Email: lequangthanh@gdsr.gov.vn   

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822330

2. Phòng Kỹ thuật bảo quản

- Điện thoại: 0232. 3824231

3. Phòng Tài chính kế toán

- Điện thoại: 0232. 3822707

4. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Điện thoại: 0232. 3822060

5. Phòng Thanh tra - Kiểm tra

- Điện thoại: 0232. 3851902

6. Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch

- Địa chỉ: Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn

- Điện thoại: 0232. 3512140

7. Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới

- Địa chỉ: TDP 6, phường Bắc Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3836206

8. Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh

- Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 0233. 3820312

9. Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trị

- Địa chỉ: Hải Phú - Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 0233. 3861312

10. Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: 56 Nguyễn Chí Diểu - TP. Huế

- Điện thoại: 0234. 3523072


[Trở về]