VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN

 Trụ sở: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 21 Lý Thường Kiệt  - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822060

- Email: binhtrithien@dtqg.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Cục trưởng: Nguyễn Hữu Hoàng

- Điện thoại: (0232) 3841984

- Email: nguyenhuuhoang@gdsr.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Nguyễn Nam Thắng

- Điện thoại: (0232) 3822710

- Email: nguyennamthang@gdsr.gov.vn   

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ:

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822330

2. Phòng Kỹ thuật bảo quản:

- Điện thoại: (0232) 3824231

3. Phòng Tài chính kế toán: 

- Điện thoại: (0232) 3822707

4. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Điện thoại: (0232) 3822060

5. Phòng Thanh tra:

- Điện thoại: (0232) 3851902

6. Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch: 

- Địa chỉ: Thị trấn Ba Đồn - huyện Quảng Trạch

- Điện thoại: (0232) 3512140

7. Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới:

- Địa chỉ: Bắc Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3836206

8. Chi cục Dự trữ Nhà nước Lệ Thủy: 

- Địa chỉ: Cam Liên - huyện Lệ Thủy

- Điện thoại: (0232) 3883236

9. Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh:

- Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: (053) 3820312

10. Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trị: 

- Địa chỉ: Hải Phú - Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: (053) 3861312

11. Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế:

- Địa chỉ: 56 Nguyễn Chí Diểu - TP. Huế

- Điện thoại: (054) 3523072


Xem thêm:

Chức năng, nhiệm vụ của Cục

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN