VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Hoi van hoc nghe thuat
Trụ sở: Hội Văn học Nghệ thuật
 

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Đoàn Thị Điểm - P. Đồng Mỹ - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822626


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Chủ tịch hội: Nhà điêu khắc Phan Đình Tiến

- Điện thoại: (0232) 3826726

- Email: phandinhtienvn@gmail.com

Phó Chủ tịch Thường trực hội: Trương Thị Thu Hiền

- Điện thoại:

- Email: thuhienvhntqb@gmail.com

Phó Chủ tịch hội: Nguyễn Thị Lê Na (Tổng biên tập Tạp chí Nhật Lệ)

- Điện thoại: (0232) 3825923

- Email: lenatapchinhatle@gmail.com

 

 

II. TÊN PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng

- Điện thoại: (0232) 3826726

2. Tạp chí Nhật Lệ

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh - P. Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3822958


Xem thêm:
Chức năng, nhiệm vụ của Hội
Lịch sử hình thành và truyền thống của đơn vị
Thông tin hoạt động của đơn vị
[Trở về]