VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Ngan hang Nha nuoc

Trụ sở: Ngân hàng Nhà nước

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 01 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3827715

- Fax: 0232. 3823177


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Đinh Quang Hiếu 
          - Điện thoại: 0232. 3822379
          - Email: hieu.dinhquang@sbv.gov.vn

Phó Giám đốc: Trương Văn Thành
          - Điện thoại: 0232. 3822260
          - Email: thanh.truongvan1@sbv.gov.vn

Phó Giám đốc: Lương Hải Lưu
          - Điện thoại: 0232. 3822207
          - Email: luu.luonghai@sbv.gov.vn

  

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Thanh tra giám sát

- Điện thoại:

+ Chánh thanh tra: 0232. 3822204

+ Bộ phận Thanh tra các ngân hàng: 0232. 3827048

+ Bộ phận Thanh tra các QTDND: 0232. 3859389

+ Bộ phận Tổng hợp: 0232. 3827048; 0232. 3823933

2. Phòng Tổng hợp, Nhân sự & Kiểm soát nội bộ

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: 0232. 3827047

+ Bộ phận tổng hợp: 0232. 3821766

+ Bộ phận thống kê: 0232. 3822004

+ Bộ phận nhân sự: 0232. 3822285

3. Phòng Kế toán, thanh toán

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: 0232. 3821765

+ Bộ phận Kế toán, thanh toán: 0232. 3827419

4. Phòng Tiền tệ, Kho quỹ & Hành chính

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: 0232. 3822103

+ Bộ phận tiền tệ, kho quỹ: 0232. 3825726

+ Bộ phận hành chính: 0232. 3827049

+ Bộ phận bảo vệ: 0232. 3822105

+ Văn thư: 0232. 3827715


Xem thêm:
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, Tuongquan.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Sieusaosanco.vn, kitudacbiet.co


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp