VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Địa chỉ:

 18A - Quang Trung - TP Đồng Hới

Điện thoại:

 0232. 3822091

Fax:

 0232. 3820888

Email:

 donghoi@quangbinh.gov.vn

Website:

 donghoi.quangbinh.gov.vn


I. LÃNH ĐẠO HĐND & UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI:

 Chủ tịch UBND: Hoàng Đình Thắng

 Điện thoại: 0232. 3851737

 Email: thanghd.dh@quangbinh.gov.vn

 P. Chủ tịch UBND: Hoàng Ngọc Đan

 Điện thoại: 0232. 3822340

 Email: danhn.dh@quangbinh.gov.vn

 P. Chủ tịch UBND: Nguyễn Đức Cường

 Điện thoại: 0232. 3822178

 Email: cuongnd.dh@quangbinh.gov.vn

 P. Chủ tịch UBND: Lê Hòa Sơn

 Điện thoại: 0232. 3823214

 Email: sonlh.dh@quangbinh.gov.vn

 Chủ tịch HĐND: Hoàng Văn Tâm

 Điện thoại:

 Email: tamhv.dh@quangbinh.gov.vn

 Phó CT TT HĐND: Thái Khắc Hưng

 Điện thoại:

 Email: hungtk.dh@quangbinh.gov.vn

 Phó CT HĐND: Nguyễn Thị Mỹ Lợi

 Điện thoại:

 Email: lointm.dh@quangbinh.gov.vn

 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

 Chánh Văn phòng: Lê Thị Thu Cúc

 Điện thoại/Fax: 0232. 3823568/ 0232. 3820888

 Email: cucltt.dh@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Thị Hải Lý

 Điện thoại: 0232. 3842601

 Email: lydth.dh@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Thế Việt

 Điện thoại: 0232. 3829782

 Email: vietht.dh@quangbinh.gov.vn

 

III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG:

1. Trung tâm một cửa liên thông

- Điện thoại: 0232. 3824590


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN