VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH

Trụ sở: Cục Thi hành án dân sự

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 56 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại /Fax: (0232) 3822715/ (0232) 3823807

- Email: quangbinh@moj.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Cục trưởng: Mai Công Danh

- Điện thoại:

- Email:

 Phó Cục trưởng: Nguyễn Ngọc Dư

- Điện thoại: (0232) 3850487

- Email: dunn.qbh@moj.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Trần Phương Nam

- Điện thoại:

- Email: namtp.qbh@moj.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Điện thoại:

- Email: thuyntt.qbh@moj.gov.vn  

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng

+ Điện thoại: (02323) 822715

2.  Phòng nghiệp vụ

+ Điện thoại: (0232) 3820969

3. Phòng thanh tra

+ Điện thoại: (0232) 3835199                                                                

4. Chi cục THADS huyện Lệ Thủy

+ Địa chỉ: Thôn Thượng Giang – TT. Kiến Giang – huyện Lệ Thủy

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3626882/ (0232) 36268999

5. Chi cục THADS huyện Quảng Ninh

+ Địa chỉ: Tiểu khu 5 -  TT. Quán Hàu - huyện Quảng Ninh

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3872041/ (0232) 3914630

6. Chi cục THADS tp. Đồng Hới

+ Địa chỉ: Số 3 -  đường Nguyễn Văn Linh - TP. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3843751/ (0232) 3843251

7. Chi cục THADS huyện Bố Trạch

+ Địa chỉ: Tiểu khu 3 - TT. Hoàn Lão - huyện Bố Trạch

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3612599/ (0232) 3862069

8. Chi cục THADS huyện Quảng Trạch

+ Địa chỉ: Số 26 - đường Lâm Úy - Khu phố 5 - huyện Quảng Trạch

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3514191/ (0232) 3514197

9. Chi cục THADS huyện Tuyên Hóa

+ Địa chỉ: Tiểu khu Đồng Tân – TT. Đồng Lê - huyện Tuyên Hóa

+ Điện thoại/Fax: (0232) 364532/ (0232) 3864027

10. Chi cục THADS huyện Minh Hóa

+ Địa chỉ: Thôn Yên Thắng – Xã Yên Hóa - huyện Minh Hóa

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3574121/ (0232) 3573238


Xem thêm:
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục
[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN