VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kho bac Nha nuoc tinh
Trụ sở: Kho bạc Nhà nước tỉnh

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3825838

- Fax: (0232) 3821838


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Phạm Hồng Tam

- Điện thoại: (0232) 3822165

- Email: tamph04@vst.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trần Đại Sơn

- Điện thoại: (0232) 3822152

- Email: sontrandai@vst.gov.vn

 Phó Giám đốc: Đào Hoàng Liêm

- Điện thoại: (0232) 3825459

 - Email: liemhd@vst.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Kế toán Nhà nước

- Điện thoại: (0232) 3850026

2. Phòng Kiểm soát chi

- Điện thoại: (0232) 3821881

3. Phòng Tin học

 - Điện thoại: (0232) 3822128

4. Phòng Thanh tra - Kiểm tra

- Điện thoại: (0232) 3821841

5. Phòng Tổ chức cán bộ

- Điện thoại: (0232) 3822880

6. Phòng Tài vụ

- Điện thoại: (0232) 3821842

7. Phòng Giao dịch

- Điện thoại: (0232) 3850820

8. Văn Phòng

- Điện thoại: (0232) 3825838

 

III. KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÁC HUYỆN:

1. KBNN Minh Hoá

 - Điện thoại/Fax: (0232) 3572336/ (0232) 3574059

2. KBNN Tuyên Hoá

- Điện thoại/Fax: (0232) 3681105/ (0232) 3684165

3. KBNN Quảng Trạch

- Điện thoại/Fax: (0232) 3513328/ (0232) 3519329

4. KBNN Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: (0232) 3862336/ (0232) 3862336

5. KBNN Quảng Ninh

- Điện thoại/Fax: (0232) 3872057/ (0232) 3872054

6. KBNN Lệ Thuỷ

- Điện thoại/Fax: (0232) 3882663/ (0232) 3882663

7. KBNN Ba Đồn

 - Điện thoại/Fax: (0232) 3512568/ (0232) 3513329


Xem thêm:
Chức năng, nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước

 

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN