VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tinh doan

Trụ sở: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 02 - Mẹ Suốt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3822423

- Fax: (052) 3822647


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Nguyễn Xuân Hùng

- Điện thoại: (052) 3822470

- Email: ngxhung_vba@yahoo.com

 Phó Giám đốc: Nguyễn Trần Quý

- Điện thoại: (052) 3820820

- Email: quynt_vbaqb@yahoo.com

 Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Lâm

- Điện thoại: (052) 3827434

- Email: ngmlam_vba@yahoo.com

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp:
          - Điện thoại: (052) 3827152

2. Phòng Tín dụng:
          - Điện thoại: (052) 3822758

3. Phòng Kế toán & Ngân quỹ:
          - Điện thoại: (052) 3600268

4. Phòng Hành chính & Nhân sự:
          - Điện thoại: (052) 3822423

5. Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ:
          - Điện thoại: (052) 3820128

6. Phòng Dịch vụ & Marketing:
          - Điện thoại: (052) 3840882

6. Phòng Điện toán:
          - Điện thoại: (052) 3822176


Xem thêm:
Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng
[Trở về]
Thông tin nổi bật

bandodoanhnghiep.com, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, yaytext.net, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Hanoi Tours


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp