VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

Tru so Toa An tinh

Trụ sở: Tòa án nhân dân tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải - P. Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3824619/0232. 3823800

- Email: quangbinh@toaan.gov.vn; toaan@quangbinh.gov.vn

- Website: quangbinh.toaan.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Chánh án: Nguyễn Thanh Xuân

- Điện thoại: 0232. 3822828

- Email: xuannt.ta@quangbinh.gov.vn

Phó Chánh án: Hoàng Quảng Lực 

- Điện thoại: 0232. 3859171

- Email: luchq.ta@quangbinh.gov.vn

Phó Chánh án: Nguyễn Hữu Tuyến 

- Điện thoại: 0232. 3824622

- Email: tuyennh.ta@quangbinh.gov.vn

  

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3824619

2. Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng

- Điện thoại: 0232. 2471711

3. Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án

- Điện thoại: 0232. 2471712

4. Tòa Hình sự

- Điện thoại: 0232. 3824620

5. Tòa Dân sự

- Điện thoại: 0232. 3827409

6. Tòa Hành chính

- Điện thoại: 0232. 3827410


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN