VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

UBND HUYỆN BỐ TRẠCH

Huyen Bo Trach

Địa chỉ:

Số 332 - Hùng Vương - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch

Điện thoại:

0232. 3611187

Fax:

0232. 3862121

Email:

botrach@quangbinh.gov.vn

Website:

botrach.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Trần Quang Vũ

 Điện thoại: 0232. 3862275

 Email: vutq.bt@quangbinh.gov.vn

  

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Ngọc Tuấn

 Điện thoại: 0232. 3862234

 Email: tuannn.bt@quangbinh.gov.vn
     

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Hữu Hồng

 Điện thoại: 0232. 862678

 Email: hongnh.bt@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch UBND: Hà Vĩnh Trung

 Điện thoại:

 Email: trunghv.bt@quangbinh.gov.vn
 

 Phó Chủ tịch HĐND: Cao Thị Duế

 Điện thoại: 0232. 3862228

 Email: duect.bt@quangbinh.gov.vn

   
II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:
     

 Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Tứ

 Điện thoại: 0232. 3611187

 Email: tunv.bt@quangbinh.gov.vn

 Phó Văn phòng: Trần Ngọc Hà

 Điện thoại: 0232. 3862785

 Email: hatn.bt@quangbinh.gov.vn

 Phó Văn phòng: Phan Ngọc Lâm

 Điện thoại:

 Email: lampn.bt@quangbinh.gov.vn

 

    

 

  III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Bộ phận Tổng hợp:

- Điện thoại: 0232. 3863338

2. Bộ phận Hành chính:

- Điện thoại: 0232. 3863339

3. Bộ phận Văn thư:

- Điện thoại: 0232. 3611177

4. Bộ phận Một cửa liên thông:

- Điện thoại: 0232. 3862810

5. Bộ phận Tiếp công dân:

- Điện thoại: 0232. 3863828


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN