Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin trích lục hồ sơ diện tồn đọng đề nghị xác nhận người có công tỉnh Quảng Bình lấy ý kiến của Nhân dân (đợt 3) 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng, Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh đã họp và thống nhất đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét xác nhận (đợt 3) 22 trường hợp đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh để công khai cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết, theo dõi và tham gia ý kiến.
Ý kiến phản hồi xin gửi về: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Bình, địa chỉ: đường Hai Bà Trưng, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; điện thoại 0232.3824924 hoặc 0232.3822393 trong thời gian 15 ngày, hoàn thành trước 11/12/2017, kể từ ngày đăng tải thông tin để được tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo Ban chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh Quảng Bình.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết danh sách.

[Trở về]