Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin trích lục hồ sơ diện tồn đọng đề nghị xác nhận người có công tỉnh Quảng Bình lấy ý kiến của Nhân dân 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20-3-2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Kế hoạch số 524/KH-UBND ngày 31-3-2017 của UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã trích lục 14 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ và người hưởng chính sách như thương binh để công khai cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết, theo dõi và tham gia ý kiến.
Ý kiến phản hồi xin gửi về: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Bình, địa chỉ: đường Hai Bà Trưng, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; điện thoại 0232.3824924 hoặc 0232.3822393 trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin để được tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo Ban chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh Quảng Bình.

>>>Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết.

[Trở về]