VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Sở Y tế: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự bảo đảm tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa và Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh.
Xem tiếp
Sở Nội vụ: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 
Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1097/QĐ-DBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ thông báo một số nội dung về tuyển dụng công chức...
Xem tiếp
Sở Y tế: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thuỷ và Bệnh viện Minh Hoá, cụ thể:
Xem tiếp
Công ty Thaco Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng nhân sự 
Do nhu cầu phát triển, mở rộng kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí làm việc tại Công ty Thaco Quảng Bình như sau:
Xem tiếp
Sở Y tế: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, cụ thể:
Xem tiếp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2018 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và Trung tâm Dịch vụ...
Xem tiếp
UBND huyện Bố Trạch: Thông báo xét tuyển viên chức giáo viên năm 2018 
UBND huyện Bố Trạch thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2018 như sau:
Xem tiếp
Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị... 
Căn cứ Báo cáo kết quả của Ban Chấm thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018, tỉnh...
Xem tiếp
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình cần tuyển dụng 01 Giám đốc Phòng Giao dịch, 05 Nhân viên Quan hệ khách hàng, 01 Kiểm soát viên và 02 giao dịch viên, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Danh sách thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào công chức để bố trí công tác tại cơ quan huyện ủy Minh Hóa năm 2018 
Xem tiếp