VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng công chức 
Căn cứ Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo một số nội dung về xét tuyển công chức...
Xem tiếp
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chinh nhánh Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chinh nhánh Quảng Bình thông báo tuyển dụng, cụ thể:
Xem tiếp
Công ty TNHH Quảng cáo Long Dương: Thông báo tuyển dụng 
Công ty TNHH Quảng cáo Long Dương cần tuyển dụng một số lao động vào làm việc tại Công ty.
Xem tiếp
Bảo Hiểm Toàn Cầu Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Bảo Hiểm Toàn Cầu Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm việc tại Quảng Bình yêu cầu như sau:
Xem tiếp
Thông báo danh sách, lịch kiểm tra, nội quy kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2018 
Hội đồng kiểm tra sát hạch tỉnh Quảng Bình ban hành các văn bản kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2018, như sau:
Xem tiếp
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi năm 2018 
Căn cứ Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm...
Xem tiếp
Sở Nông nghiệp và PTNT: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau:
Xem tiếp
Sở Y tế: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn, Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp như sau:
Xem tiếp
Sở Du lịch: Thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức năm 2018 
Thực hiện Đề án số 981/ĐA-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2018;
Xem tiếp
UBND huyện Lệ Thủy: Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 
Thực hiện Kế hoạch số 1433/KH-UBND ngày 27/6/2018 của UBND huyện Lệ Thủy về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018, UBND huyện thông báo tuyển dụng như sau:
Xem tiếp