VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình: Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 thông báo kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình: Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của các thí sinh như sau:
Xem tiếp
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (BQL Vườn) năm 2020,...
Xem tiếp
Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 
Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-TĐTNXP-TH ngày 10 tháng 11 năm 2020 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020; Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình thông báo một số nội dung về việc xét tuyển...
Xem tiếp
Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Việt: Thông báo tuyển dụng thực tập sinh hỗ trợ bảo tồn 
Để bổ sung năng lực kỹ thuật trên hiện trường, Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Việt cần tuyển 02 thực tập sinh về bảo tồn cho các dự án tại miền Trung, cụ thể:
Xem tiếp
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020: Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch (vòng 2) kỳ xét thăng... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2020 ban hành Thông báo số 06/TB-HĐXTH về việc tổ chức thi sát hạch (vòng 2) kỳ xét thăng hạng chức danh...
Xem tiếp
Quỹ phát triển đất tỉnh: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 
Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-QPTĐ ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình về tuyển dụng viên chức năm 2020; Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức...
Xem tiếp
Sở Y tế: Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch 
Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch, Sở Y tế thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch, cụ thể:
Xem tiếp
Danh sách thí sinh trúng tuyển vào công chức kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và Đoàn thể cấp tỉnh, cấp... 
Xem tiếp
Sở Y tế: Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn 
Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn, Sở Y tế thông báo xét tuyển dụng viên chức, cụ thể:
Xem tiếp