VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Công ty TNHH Quảng cáo Long Dương: Thông báo tuyển dụng 
Công ty TNHH Quảng cáo Long Dương cần tuyển dụng một số lao động vào làm việc tại Công ty. Cụ thể:
Xem tiếp
Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2019: Thông báo tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2019 (Vòng 2) 
Thực hiện Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2019; Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình thông báo lịch...
Xem tiếp
Sở Y tế: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới 
Thực hiện công tác tuyển dụng viên chírc sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự bảo đảm tại Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ nguồn...
Xem tiếp
Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2019: Thông báo kết quả thi tuyển công chức 
Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2019 thông báo kết quả thi tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2019 (có danh sách kểt quả kèm theo).
Xem tiếp
Trung tâm Ngoại ngữ Anh Mỹ: Thông báo tuyển dụng 
Trung tâm Ngoại ngữ Anh Mỹ thông báo tuyển dụng tháng 6 năm 2019 như sau:
Xem tiếp
Hệ thống giáo dục Chu Văn An: Thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020 
Hệ thống giáo dục Chu Văn An tuyển nhân sự cho năm học 2019 – 2020 với các vị trí như sau:
Xem tiếp
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa: Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 
Xem tiếp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Quảng Bình thông báo tuyển dụng lao động năm 2019, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Sở Nội vụ: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 
Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, như sau:
Xem tiếp
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Quảng Bình thông báo tuyển dụng, cụ thể:
Xem tiếp