VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Danh mục tài liệu thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối Đảng, Mặt trận... Tin mới
Ngày 03/7/2020, Hội đồng tuyển dụng Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quyết định số 01-QĐ/HĐT về phê duyệt Danh mục tài liệu thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa...
Xem tiếp
Kết quả tuyển dụng và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức vào công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn năm 2020 
Ngày 25/6/2020, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 2161-QĐ/TU về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức vào công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn, năm...
Xem tiếp
Thông báo kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 (vòng 1) 
Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 thông báo kết quả các môn thi (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức năm 2020 (có danh sách kèm theo).
Xem tiếp
Sở Y tế: Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy 
Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, cụ thể:
Xem tiếp
Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức, năm 2020 
Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU, ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và...
Xem tiếp
Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh: Thông báo tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 (Vòng 1) 
Thực hiện Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020. Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình thông báo lịch...
Xem tiếp
Danh mục tài liệu thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 
Xem tiếp
Danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 
Xem tiếp
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - CN Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Chi nhánh Quảng Bình thông báo tuyển dụng các chỉ tiêu như sau:
Xem tiếp
Danh mục tài liệu kiểm tra, sát hạch kỳ tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt... 
Xem tiếp