VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Danh sách thí sinh trúng tuyển vào công chức kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và Đoàn thể cấp tỉnh, cấp... 
Xem tiếp
Sở Y tế: Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn 
Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn, Sở Y tế thông báo xét tuyển dụng viên chức, cụ thể:
Xem tiếp
Công ty TNHH Quảng cáo Long Dương: Thông báo tuyển dụng 
Công ty TNHH Quảng cáo Long Dương cần tuyển dụng một số lao động vào làm việc tại Công ty, cụ thể:
Xem tiếp
Kết quả điểm phỏng vấn (Vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức, viên chức vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối... 
Xem tiếp
Thông báo tổ chức thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 (khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện) 
Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU, ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức, năm 2020 và Quyết định số 2169-QĐ/TU, ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc...
Xem tiếp
Sở Y tế: Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch 
Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, cụ thể:
Xem tiếp
Danh mục tài liệu thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức, viên chức vào công tác tại các cơ quan, đơn... 
Xem tiếp
Thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, khối Đảng, Mặt trận và Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện... 
Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU, ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các...
Xem tiếp
Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh năm 2020: Thông báo tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 
Thực hiện Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020. Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình thông báo thời...
Xem tiếp
Danh sách nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn