VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Quảng Bình thông báo tuyển dụng một số vị trí như sau:
Xem tiếp
Công ty Bảo Hiểm Bảo Long Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Công ty Bảo Hiểm Bảo Long Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm việc tại Quảng Bình yêu cầu như sau:
Xem tiếp
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank thông báo tuyển dụng: 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank Quảng Bình cần tuyển cho vị trí Nhân viên quan hệ khách hàng với mô tả công việc như sau:
Xem tiếp
Sở Nông nghiệp và PTNT: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau:
Xem tiếp
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Thông báo tuyển dụng 
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2017 như sau:
Xem tiếp
UBND thành phố Đồng Hới: Thông báo xét tuyển chức danh công chức Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 
Thực hiện Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND thành phố Đồng Hới về việc xét tuyển chức danh công chức Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 và Công văn số...
Xem tiếp
Công ty CP Nước khoáng Bang thông báo tuyển dụng: 
 Công ty CP Nước khoáng Bang Quảng Bình cần tuyển cho vị trí Nhân viên thị trường như sau:
Xem tiếp
Bệnh viện đa huyện Bố Trạch: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2017 
Bệnh viện đa huyện Bố Trạch thông báo tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 như sau:
Xem tiếp
Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 
Căn cứ Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 đã được Sở Y tế Quảng Bình thẩm định, phê duyệt. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo một số nội dung về xét tuyển viên chức sự nghiệp...
Xem tiếp
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank: Thông báo tuyển dụng 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank Quảng Bình – Phòng Giao dịch Ba Đồn cần tuyển cho vị trí Chuyên viên thẩm định tín dụng, cụ thể:
Xem tiếp