VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2018 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và Trung tâm Dịch vụ...
Xem tiếp
UBND huyện Bố Trạch: Thông báo xét tuyển viên chức giáo viên năm 2018 
UBND huyện Bố Trạch thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2018 như sau:
Xem tiếp
Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị... 
Căn cứ Báo cáo kết quả của Ban Chấm thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018, tỉnh...
Xem tiếp
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình cần tuyển dụng 01 Giám đốc Phòng Giao dịch, 05 Nhân viên Quan hệ khách hàng, 01 Kiểm soát viên và 02 giao dịch viên, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Danh sách thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào công chức để bố trí công tác tại cơ quan huyện ủy Minh Hóa năm 2018 
Xem tiếp
Công ty Thaco Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Do nhu cầu phát triển, mở rộng kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí làm việc tại Công ty Thaco Quảng Bình như sau:
Xem tiếp
Bưu điện tỉnh Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Bưu điện tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng lao động làm việc tại các Bưu điện huyện và TP Đồng Hới, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - CN Quảng Bình – Phòng Giao dịch Ba Đồn: Thông báo tuyển dụng 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - CN Quảng Bình – Phòng Giao dịch Ba Đồn thông báo tuyển dụng như sau:
Xem tiếp
Quỹ phát triển đất tỉnh: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 
Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-QPTĐ ngày 21/9/2018 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình về tuyển dụng viên chức năm 2018. Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức bằng...
Xem tiếp
Các văn bản liên quan đến thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm... 
Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 tỉnh Quảng Bình đăng tải các văn bản như sau:
Xem tiếp