VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDtrans: Thông báo tuyển dụng nhân sự Tin có hình
Công ty CP Dịch Thuật Miền Trung - MIDTrans, MST 3101023866, có trụ sở chính tại 02 Hoàng Diệu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình, là nhà cung ứng dịch vụ biên dịch, phiên dịch toàn quốc.
Xem tiếp
Thông báo kết quả thi tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021 
Thực hiện Kế hoạch số 2673/KH-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021; Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh...
Xem tiếp
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh: Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 (phỏng vấn), kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm... 
Thực hiện Kế hoạch số 2673/KH-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021; Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo kết quả thi tuyển vòng 2...
Xem tiếp
Hội đồng tuyển dụng công chức: Thông báo về việc tổ chức Thi tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021 
Thực hiện Kế hoạch số 2673/KH-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021; Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo lịch Thi tuyển Vòng...
Xem tiếp
Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021: Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển vòng 1 
Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo kết quả các môn phúc khảo thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021 cho các thí sinh nộp đơn phúc khảo được biết .
Xem tiếp
Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt: Thông báo tuyển dụng cán bộ hiện trường 
Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt: Thông báo tuyển dụng cán bộ hiện trường; làm việc tại Văn phòng đại diện Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đóng tại xã Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình; thời hạn...
Xem tiếp
Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt: Thông báo tuyển dụng cán bộ điều phối Dự án và Phát triển sinh kế cộng đồng 
Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt tuyển dụng cán bộ điều phối Dự án và Phát triển sinh kế cộng đồng; địa điểm làm việc: Văn phòng đại diện Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đóng tại xã Phú Thủy,...
Xem tiếp
Hội đồng Tuyển dụng công chức năm 2021: Thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm... 
Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo kết quả các môn thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021 của thí sinh dự thi (có danh sách kèm theo).
Xem tiếp
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng giảng viên, nhân viên hợp đồng lao động năm 2022 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình thông báo tuyển dụng giảng viên, nhân viên hợp đồng lao động năm 2022 như sau:
Xem tiếp
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh: Thông báo tổ chức Thi tuyển Vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm... 
Thực hiện Kế hoạch số 2673/KH-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021; Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh...
Xem tiếp