VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường... 
Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 
Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động...
Xem tiếp
Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí... 
Thực hiện công tác tuyển dụng năm 2017, gồm viên chức sự nghiệp y tế và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên; Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y thông báo tuyển dụng...
Xem tiếp
Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 
Thực hiện công tác tuyển dụng năm 2017, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Sở Công thương: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017-2018 
Sở Công Thương Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp (xét tuyển đặc cách) năm 2017-2018 làm việc tại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2017 
Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2017 để bố trí làm (07 chỉ tiêu cho các khoa, phòng và 08 chỉ tiêu cho Trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung...
Xem tiếp
Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 
Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức năm 2017 cụ thể như sau:
Xem tiếp
Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2017 
Thực hiện công tác tuyến dụng 2017, Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2017, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 
Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể:
Xem tiếp
Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 
Thực hiện công tác xét tuyển viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2017 và xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên đợt 2 năm 2017, cụ thể:
Xem tiếp