VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Sở Du lịch: Thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức năm 2018 
Thực hiện Đề án số 981/ĐA-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2018;
Xem tiếp
UBND huyện Lệ Thủy: Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 
Thực hiện Kế hoạch số 1433/KH-UBND ngày 27/6/2018 của UBND huyện Lệ Thủy về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018, UBND huyện thông báo tuyển dụng như sau:
Xem tiếp
Công ty Thaco Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng nhân sự 
Do nhu cầu phát triển, mở rộng kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí làm việc tại Công ty Thaco Quảng Bình như sau:
Xem tiếp
Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 
Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Minh Hóa năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện thông báo kế hoạch...
Xem tiếp
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa năm 2018, Ủy ban nhân dân...
Xem tiếp
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: Thông báo tuyển dụng Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cần tuyển một Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình phụ trách lĩnh vực kinh doanh, những thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:
Xem tiếp
UBND thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018 
UBND thành phố Đồng Hới cần tuyển 02 viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố năm 2018, cụ thể:
Xem tiếp
Sở Du lịch Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 
Sở Du lịch Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 làm việc tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch, cụ thể:
Xem tiếp
Thông báo kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình 
Căn cứ Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc...
Xem tiếp