VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.
Xem tiếp
Công ty Thaco Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng nhân sự 
Do nhu cầu phát triển, mở rộng kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí làm việc tại Công ty Thaco Quảng Bình như sau:
Xem tiếp
Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể:
Xem tiếp
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể:
Xem tiếp
Công ty Cổ phần Đầu tư Mộc Nam: Thông báo tuyển dụng nhân sự tổ chức điều hành tour Du lịch sinh thái Thung lũng Sinh Tồn 
Công ty Cổ phần Đầu tư Mộc Nam cần tuyển nhân viên làm việc tại đơn vị với các thông tin tuyển dụng như sau:
Xem tiếp
Bưu điện tỉnh Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Bưu điện tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng lao động làm việc tại Văn phòng Bưu điện tỉnh với các vị trí công việc như sau:
Xem tiếp
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Quảng Bình thông báo tuyển dụng một số vị trí như sau:
Xem tiếp
Công ty Bảo Hiểm Bảo Long Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng 
Công ty Bảo Hiểm Bảo Long Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm việc tại Quảng Bình yêu cầu như sau:
Xem tiếp
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank thông báo tuyển dụng: 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank Quảng Bình cần tuyển cho vị trí Nhân viên quan hệ khách hàng với mô tả công việc như sau:
Xem tiếp
Sở Nông nghiệp và PTNT: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau:
Xem tiếp