VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
So Ke hoach va Dau tu

 Trụ sở:Công ty Điện lực

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 01 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 2241238

- Fax: (052) 3845495

- Email: quangbinhpc@cpc.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Giám đốc: Thái Hồng Quân

- Điện thoại: (052) 2243777

 Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Quảng

- Điện thoại: (052) 2212055

 Phó Giám đốc: Dương Minh Sơn

- Điện thoại: (052) 2210755

 Phó Giám đốc: Phạm Sỹ Tiến

- Điện thoại: (052) 2220242
  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Văn phòng:

- Điện thoại/Fax: (052) 2241283/ (052) 3845495

2. Phòng Kế hoạch:

- Điện thoại: (052) 2460203

3. Phòng Tổ chức & Nhân sự: 

- Điện thoại: (052) 2210226

4. Phòng Kỹ thuật:

- Điện thoại: (052) 2220211

5. Phòng Tài chính - Kế toán:

- Điện thoại: (052) 2240294

6. Phòng Vật tư: 

- Điện thoại: (052) 2220255

7. Phòng Kinh doanh:

- Điện thoại: (052) 2460468

8. Phòng Quản lý đầu tư: 

- Điện thoại: (052) 2240250

9. Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế:

- Điện thoại: (052) 2210228

10. Phòng Điều độ: 

- Điện thoại: (052) 2460010

11. Phòng Kỹ thuật an toàn:

- Điện thoại: (052) 2220248

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Trung tâm viễn thông & CNTT:

- Địa chỉ: Số 01 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 2240900

2. Xí nghiệp điện cơ:

- Địa chỉ: Tân Sơn - xã Đức Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 2210340

3. Điện lực Lệ Thủy: 

- Địa chỉ: Mai Thủy - Lệ Thủy

- Điện thoại/Fax: (052) 2213353/ (052) 3964497

4. Điện lực Quảng Ninh:

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Quảng Ninh

- Điện thoại/Fax: (052) 2215349/ (052) 3873466

5. Điện lực Đồng Hới:

- Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải - Phường Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 2210326/ (052) 3840027

6. Điện lực Bố Trạch: 

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: (052) 2212316/ (052) 3862751

7. Điện lực Quảng Trạch:

- Địa chỉ: Ngã tư Quảng Thọ - Quảng Trạch

- Điện thoại/Fax: (052) 2216347/ (052) 3512149

8. Điện lực Tuyên Hóa: 

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa

- Điện thoại/Fax: (052) 2247497/ (052) 3684498

9. Điện lực Minh Hóa:

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa

- Điện thoại/Fax: (052) 2460877/ (052) 3572354


[Trở về]