VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 
Ngày 11/7/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
Theo đó, bên mời thầu có quyền tăng, giảm số lượng thuốc so với số lượng quy định tại kế hoạch đấu thầu tối đa 10% trước thời điểm ký hợp đồng. Tuy nhiên không được thay đổi đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của hồ sơ dự thầu và hồ sơ mời thầu.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng có hiệu lực. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 2-10% giá trị hợp đồng, quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì mức bảo đảm là 2-3% giá trị hợp đồng.

Trong một số trường hợp sau, được phép mua vượt 20% số lượng nhóm thuốc so với hợp đồng đã ký mà không phải trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: Đã sử dụng hết số lượng thuốc của nhóm khác có cùng hoạt chất, chỉ còn thuốc trong gói thầu biệt dược gốc; Nhà thầu chưa cung cấp hết số lượng thuốc của nhóm thuốc nhưng không cung cấp tiếp vì lý do bất khả kháng…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 11/2016/TT-BYT.

Nhấn vào đây để tải về hoặc xem chi tiết

[Trở về]