VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư 50/2019/TT-BTC bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước 
Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bán đầu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ.
Theo đó, tỷ lệ đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá lô cổ phần kèm nợ do doanh nghiệp mua bán nợ quyết định nhưng tối thiểu là 10% tổng giá trị lô cổ phần kèm nợ phải thu, tính theo giá khởi điểm. Giá khởi điểm của lô của phần được xác định theo quy định của pháp luật liên quan nhưng không được thấp hơn giá trị của một cổ phần nhân với số lượng chào bán theo lô. Giá khởi điểm của khoản nợ phải thu tối thiểu phải bằng giá trị xác định lại do tổ chức thẩm định giá thực hiện.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định doanh nghiệp mua bán nợ hoặc tổ chức bán đấu giá phải tiến hành công khai thông tin hồ sơ đấu giá đã lập cho các nhà đầu tư trước ngày đấu giá ít nhất 20 ngày. Thông tin được công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp, công ty có lô cổ phần, nợ bán đấu giá…

Thông tư có hiệu lực từ 01/10/2019.

Nhấn vào đây để tải về hoặc xem chi tiết

[Trở về]