VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

[Trở về]