VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư số 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí 
Ngày 29/12/2020, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí (Thông tư gồm có 12 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021)
 
Chuyên Trang PCTN xin trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung Thông tư số 145/2020/TT-BCA

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

[Trở về]