VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thu ngân sách trên địa bàn huyện Quảng Trạch tăng 73,3% so với cùng kỳ năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ UBND huyện Quảng Trạch cho biết, 09 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 323,8 tỷ đồng, đạt 144,8% dự toán tỉnh giao và 122,8% HĐND huyện đề ra, tăng 73,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó thu thuế ngoài quốc doanh 16,97/20,5 tỷ đồng, đạt 82,74% kế hoạch năm); lệ phí trước bạ 14,52/16,1 tỷ đồng, đạt 90,2% kế hoạch năm; tiền thuê đất 2,97/3,5 tỷ đồng, đạt 85,03% kế hoạch năm; thuế cấp quyền sử dụng đất 267,5/212 tỷ đồng, đạt 126,2% kế hoạch năm); thu phí và lệ phí cân đối ngân sách 3,26/2,8 tỷ đồng, đạt 116,7% kế hoạch năm); thuế thu nhập cá nhân 5,9/4 tỷ đồng, đạt 149,22% kế hoạch năm); thu khác 9,6/3,4 tỷ đồng, đạt 283,44% kế hoạch năm; thu khác từ quỹ đất 1,1/1,2 tỷ đồng, đạt 96,81% kế hoạch.

Thời gian tới, huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu vượt kế hoạch thu ngân sách đề ra; quản lý và điều hành ngân sách chủ động, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và xử lý số nợ đọng trong xây dựng cơ bản của các công trình, dự án đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ; thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022…

PV Mai Anh

 

[Trở về]