VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1023/QĐ-TTg 15/08/2019 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Nhân dân và cán bộ xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy; bà Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

Đây là tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, toàn tỉnh có khoảng 6.145 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 25.713 khẩu (chiếm 2,4% dân số toàn tỉnh), sinh sống tập trung ở 106 thôn, bản thuộc 17 xã miền núi, vùng cao, biên giới và một bộ phận xen ghép với người Kinh ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Mai Anh

[Trở về]