VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện các chỉ tiêu về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại Nghị quyết số 17/NQ-CP Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 18/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 187/VPUBND-KSTT về việc thực hiện các chỉ tiêu về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại Nghị quyết số 17/NQ-CP.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh rà soát, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ tồn đọng của năm 2020, triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2021 về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng... Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh việc xây dựng quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trình UBND tỉnh phê duyệt để xây dựng, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến khi đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo nhiệm vụ được giao. Đến hết quý II/2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tối thiểu đạt 40% TTHC thuộc ngành, lĩnh vực; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tối thiểu đạt 10% tổng số hồ sơ của các TTHC được triển khai xây dựng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ công việc tại các cấp trên môi trường mạng để hoàn thành sớm chỉ tiêu về tỷ lệ % được giao.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Bưu điện tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát để đẩy mạnh việc hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện những Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các điểm phục vụ của Bưu điện tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ và nhiệm vụ của UBND tỉnh giao.

Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet