VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi ngày càng được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi (NCT), đặc biệt là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với NCT đến các tầng lớp Nhân dân; quan tâm đến công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các địa phương, cơ sở.
Tính đến nay, toàn tỉnh có 20.889 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định (trong đó 272 người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng; 14.231 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên; có 6.336 NCT là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng). Các chính sách về Bảo hiểm Y tế, hỗ trợ mai tang phí đối với NCT được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo quy định.

Hoạt động chúc thọ, mừng thọ cho NCT được cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội NCT, các tổ chức, đoàn thể ở địa phương, cơ sở tổ chức trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh phù hợp với thuần phong mỹ tục, chế độ chúc thọ, mừng thọ đảm bảo đúng quy định để động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, đồng thời giáo dục cho thế hệ con cháu, cộng đồng về truyền thống “kính lão trọng thọ”. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 133 cụ tròn 100 tuổi, 1.723 cụ tròn 90 tuổi được mừng thọ với kinh phí hơn 01 tỷ đồng.

Sở Y tế cũng đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn về chính sách đối với NCT cho các đơn vị chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức nhiều đợt truyền thông về chăm sóc sức khỏe NCT; phối hợp duy trì, phát triển Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới; Khoa Phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền nhằm tăng cường công tác điều trị chăm sóc tốt hơn cho NCT.
Sự phối hợp tích cực giữa các ban, ngành có liên quan, tổ chức Hội và người dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trợ giúp xã hội đối với NCT, giúp NCT phát huy khả năng của mình để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 8.698 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở, công tác ở thôn, bản, tổ dân phố, hòa giải, khuyến học, thanh tra Nhân dân; có 1.720 NCT làm chủ doanh nghiệp, trang trại, 4.560 NCT tham gia phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn, vì an ninh Tổ quốc... đây là nguồn nhân lực quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc NCT vẫn còn gặp một số khó khăn như việc xét duyệt trợ cấp xã hội, điều chỉnh mức hưởng, tuổi hưởng trợ cấp đối với NCT có địa phương còn chậm; công tác kiểm tra đối tượng đề nghị được hưởng chế độ chưa thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong quá trình thực hiện tại cơ sở; việc thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở cấp xã còn khó khăn, do không có kinh phí thực hiện, không có chân quỹ để hoạt động…

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật đối với NCT thì các cấp, ngành, đơn vị cần phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước đối với NCT, đặc biệt là tại các bệnh viện, cơ sở y tế; hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực y tế đối với NCT như chăm sóc sức khỏe NCT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tại gia đình, cộng đồng; lập hồ sơ theo dõi, quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với NCT; nghiên cứu đề xuất thành lập bệnh viện lão khoa, khoa lão khoa hoặc khu vực khám, chữa bệnh dành riêng cho NCT...

Hồng Lựu

[Trở về]