Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2021” Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2021” năm 2019.
Theo đó, các địa phương, đơn vị tổ chức PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới với nhiều hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng; nhân rộng hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả về công tác PBGDPL ra các xã, phường biên giới và nội dung, hình thức hoạt động của các câu lạc bộ, tổ tư vấn pháp luật, tổ hòa giải… ở các xã, phường biên giới để PBGDPL cho các đối tượng tham gia; tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở Đồn Biên phòng; tham mưu cho địa phương tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các xã, phường biên giới; phát huy hiệu quả hoạt động của tổ đội, tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng tỉnh để kết hợp tuyên truyền PBGDPL phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương nhân rộng Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã, phường biên giới, vùng biển; PBGDPL thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Hải quan, Tư pháp và những người có uy tín ở các xã, phường biên giới, vùng biển; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác PBGDPL; tổ chức kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong năm 2019.

Kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được PBGDPL và tình hình thực tế từng địa bàn biên giới, vùng biển của tỉnh để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.

Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN