VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 4) Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/7/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công Thương, ngày 12/8/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1530/UBND-KT về việc thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 4).
Theo đó, Công ty Điện lực Quảng Bình căn cứ hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 4748/BCT-ĐL ngày 06/8/2021 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đợt 4) theo đúng quy định; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05 hàng tháng (thông qua Sở Công Thương) về tình hình, kết quả giảm giá điện, tiền điện tháng trước theo mẫu quy định của Công văn số 828/UBND-KT ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh.

Cùng với đó, Sở Y tế cung cấp cho Công ty Điện lực Quảng Bình danh sách địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; doanh trại quân đội, trường của quân đội, các cơ sở khác đang được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Sở Công Thương theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương về việc giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

PV Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN