VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1439/UBND-NC về việc thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” 2019.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và huyện thị xã, thành phố tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, Tố cáo, bảo đảm ổn định tình hình chính trị - xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý ngay những tồn tại, hạn chế, sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Mặt khác, các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai giải quyết nghiêm túc, triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho người dân; tập trung rà soát các vụ việc khiếu kiện kéo dài, tồn đọng phức tạp, những vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục kéo đến Trụ sở Tiếp công dân và trụ sở làm việc của các cơ quan để có kế hoạch giải quyết dứt điểm, nhằm ổn định tình hình.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Đặng Hà

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, Tuongquan.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Sieusaosanco.vn, kitudacbiet.co


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp