VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện nghiêm Công điện số 30/9/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2316/UBND-TH về việc thực hiện nghiêm Công điện số 30/9/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ với nội dung cụ thể như sau:
Thực hiện Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:

1. Về mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và Công văn số 1879/UBND-TH ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh hướng dẫn nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc xin... phục vụ phòng, chống dịch đảm bảo khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh lãng phí, thất thoát. Nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin.

2. Về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vắc xin phòng Covid-19 dưới bất kỳ hình thức nào. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại đơn vị mình.

3. Về việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân cho phòng, chống dịch bệnh

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về "Vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo". Việc quản lý các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân cho phòng, chống dịch bệnh phải công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không được xảy ra tiêu cực, lãng phí, trục lợi.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn: Công văn số 2316/UBND-TH ngày 18/10/2021 

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN