VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện quy định của pháp luật đối với các dự án thuê đất, dự án nhà ở thương mại, đô thị mới, phát triển quỹ đất, khu dân cư, du lịch nghĩ dưỡng 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, việc thực hiện các dự án thuê đất kinh doanh, dịch vụ, xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị mới, phát triển quỹ đất khu dân cư, du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, địa phương chú trọng và tích cực triển khai. Một số dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, phát huy tốt hiệu quả đầu tư, góp phần làm thay đổi diện mạo, chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh. 
Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phát huy tốt hiệu quả của dự án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công văn số 790-CV/TU về việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các dự án thuê đất, dự án nhà ở thương mại, đô thị mới, phát triển quỹ đất, khu dân cư, du lịch nghĩ dưỡng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu rà soát toàn bộ đối với các dự án cho thuê đất kinh doanh, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư thuê đất thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với dự án vi phạm. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai đúng quy định của pháp luật hiện hành; kiên quyết thu hồi đất dự án chậm tiến độ do lỗi của nhà đầu tư nhằm chấn chỉnh ngay tình trạng giao quyền sử dụng đất nhưng để thời gian kéo dài, không sử dụng, gây lãng phí tài nguyên đất đai; xử lý nghiêm những dự án đầu tư sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Đối với các dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu, đô thị mới, phát triển quỹ đất khu dân cư, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu tập trung rà soát lại việc thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư, đặc biệt việc thực hiện đấu giá, đấu thầu, định giá đất của dự án, xây dựng nhà ở đối với các dự án nhà ở thương mại và khu đô thị mới phải thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành. Về các dự án có sử dụng đất trồng lúa, UBND tỉnh cần chỉ đạo rà soát lại việc thực hiện dự án, nhất là diện tích 02 vụ lúa có năng suất cao chuyển sang đất ở, đất phi nông nghiệp phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Chính phủ về sử dụng đất trồng lúa và không vượt chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

N.Q

[Trở về]