VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện quy hoạch 3 loại rừng và quy chế quản lý rừng 
(Quang Binh Portal) - Để công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng có hiệu quả, ngày 06/9/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1952/SNN-KL về việc thực hiện quy hoạch 03 loại rừng và quy chế quản lý rừng. 
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Hạt Kiểm lâm phối hợp với các xã có rừng rà soát bản đồ quy hoạch 03 loại rừng và thực địa; đối chiếu loại đất, rừng trước khi điều chỉnh quy hoạch, đồng thời hướng dẫn các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được giao đất, giao rừng... đăng ký biến động đất đai đối với khu vực có thay đổi quy hoạch 03 loại rừng theo đúng loại rừng đã quy hoạch, làm thủ tục về biến động đất đai theo quy định.

Bên cạnh đó, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Công ty TNHH MTV LCN Long Đại, Bắc Quảng Bình và các Ban Quản lý Rừng phòng hộ rà soát hiện trạng loại đất, loại rừng trong lâm phận và đối chiếu với bản đồ quy hoạch 03 loại rừng kèm theo Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh; nếu có thay đổi quy hoạch 03 loại rừng so với thời điểm trước khi điều chỉnh quy hoạch thì liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký biến động loại đất, loại rừng theo quy định.

Mặt khác, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị chủ rừng cần triển khai các hoạt động bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác rừng, kinh doanh du lịch sinh thái và hoạt động khác liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp đối với các loại rừng đã quy hoạch phải thực hiện theo quy chế quản lý rừng quy định tại Chương II, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Lâm nghiệp, cụ thể: Quản lý rừng đặc dụng theo quy định tại Mục 2, Chương II; quản lý rừng phòng hộ theo quy định tại Mục 3, Chương II; quản lý rừng sản xuất theo quy định tại Mục 4, Chương II, Nghị định 156/2018/NĐ-CP.

N.Q

[Trở về]