VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi" tỉnh năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/5/2018, Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-BCT về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi” tỉnh năm 2018. 
Theo đó, với chủ đề "Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn", từ nay đến ngày 31/10/2018, toàn tỉnh tổ chức các hoạt động liên quan đến Tháng hành động vì người cao tuổi, trong đó thời gian thực hiện cao điểm vào các tháng có Ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6) và Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10)...

Cụ thể, các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Hội người cao tuổi sẽ tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của "Tháng hành động vì người cao tuổi " và pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức về người cao tuổi, Hội Người cao tuổi, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; rà soát nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời; vận động nguồn lực giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; tăng cường nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với người cao tuổi.

Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi" tỉnh năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng xã hội và người cao tuổi về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đạo lý "Kính lão, trọng thọ", lòng hiếu thảo của con, cháu đối với ông bà, cha mẹ trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

N.Quý

[Trở về]