VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi 
(Quang Binh Portal) - Để tạo điều kiện cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi có cơ hội vươn lên, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng miền, trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các chính sách đặc thù, ưu tiên đối với đồng bào DTTS, miền núi, trong đó có chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo.
Trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Quảng Bình đã ban hành kịp thời văn bản chỉ đạo để hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc và xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, đồng thời chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dạy, học đối với giáo viên và học sinh dân tộc nói riêng, chất lượng giáo dục toàn tỉnh nói chung, đặc biệt là đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Cùng với đó, các cấp, ngành và địa phương đầu tư, lồng ghép, huy động các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho 200 cơ sở giáo dục miền núi, khó khăn; xây mới 284 phòng học và 63 phòng học bộ môn, thí nghiệm, phòng phục vụ học tập khác; trang cấp 182 bộ trang thiết bị được... Thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2012-2015 và lộ trình đến năm 2020, tỉnh đã đầu tư kiên cố 64 phòng học mầm non ở huyện nghèo 30a Minh Hóa và 78 phòng học mầm non, 242 phòng học tiểu học ở các địa phương... đồng thời sử dụng nguồn ngân sách địa phương, xã hội hóa nguồn kinh phí, huy động sức lao động của phụ huynh học sinh nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, các cấp, các ngành và địa phương đã quan tâm, đưa mục tiêu, nhiệm vụ phổ cập giáo dục nói chung, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi nói riêng vào kế hoạch, nhiệm vụ đề ra và tăng cường công tác phối hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả; chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và toàn xã hội đối với công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi. Các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố cũng tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách của Nhà nước đối với học sinh dân tộc thiểu số, góp phần giúp các em có đủ điều kiện cơ bản về sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu tối thiểu phục vụ học tập như miễn học phí, cấp học bổng khi học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, chế độ học phẩm, tiền tàu xe, tiền thưởng học sinh giỏi toàn diện; trang cấp hiện vật (chăn, màn, vật dụng...); sách giáo khoa; tiền lễ, Tết; chi các hoạt động văn thể; bảo vệ sức khỏe... Từ năm 2010-2017, toàn tỉnh có 2.872 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú được cấp học bổng và các chế độ khác; 100% đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như hỗ trợ gạo cho 7.566 học sinh; tiền ăn, tiền ở 4.199 học sinh...

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và địa phương cũng đã triển khai nghiêm túc chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ nhằm động viên, khuyến khích giáo yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng, đưa giáo dục những vùng này tiến kịp với vùng thuận lợi. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người; chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với người học; đầu tư, hỗ trợ cho hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú; chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; chính sách cử tuyển, dạy và học tiếng nói, chữ viết DTTS...

Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục của các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn hạn chế; chỗ ở bán trú cho học sinh chưa đảm bảo; nhiều trường học mới đáp ứng được dạy học 02 ca, chưa đáp ứng được học 02 buổi/ngày; nguồn kinh phí đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu...

Thời gian tới, để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, tỉnh Quảng Bình kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Luật Giáo dục như công tác phân luồng học sinh, xã hội hóa giáo dục, quyền và nghĩa vụ của người học, trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục học sinh, chương trình, sách giáo khoa; bổ sung nguồn kinh phí để hỗ trợ cho địa phương thực hiện đảm bảo đầy đủ toàn bộ chế độ, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tình nguyện đến công tác tại xã bãi ngang ven biển, hải đảo nhằm thu hút những nhà giáo, cán bộ quản lý giỏi, đảm bảo đời sống để các thầy cô yên tâm cống hiến lâu dài; tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho trường phổ thông dân tộc bán trú đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh DTTS; hỗ trợ mở rộng quy mô trường trường phổ thông dân tộc nội trú, tạo điều kiện cho học sinh DTTS có điều kiện thuận lợi trong học tập...

Mai Anh

[Trở về]