VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/01/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-HĐPH về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
Theo đó, toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ PBGDPL; tiếp tục tuyên truyền các chương trình, nhiệm vụ về cải cách tư pháp, cải cách hành chính; rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp; tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL của tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành và địa phương tổ chức tốt “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” và duy trì mô hình Ngày Pháp luật hàng; tăng cường tổ chức PBGDPL cho đối tượng đặc thù; triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; đẩy mạnh PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh và tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật…

PV Mai Anh

[Trở về]