VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng dịch vụ công trực tuyến Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2249/UBND-KSTT về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, TTHC làm cơ sở xây dựng DVCTT, trong đó không đưa vào xây dựng mới các DVCTT mức độ 3, 4 đối với các TTHC từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ (bao gồm cả trường hợp tiếp nhận trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính) để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Bên cạnh đó, đối với các TTHC ở Khoản 2 Công văn số 6966/VPCP-KSTT ngày 29/9/2021 của Văn phòng Chính phủ đã được Bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công bố bãi bỏ, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời rà soát để bãi bỏ các quy trình điện tử, quy trình DVCTT trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, tránh trùng lặp, tồn đọng trên Hệ thống.

PV Mai Anh

[Trở về]