VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán người 
(Quang Binh Portal) - Để tiếp tục triển khai có hiệu quả và đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống mua bán người, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Tư pháp vừa có Công văn số 748/STP-PBGDPL về việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán người theo Quyết định số 193/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ. 
Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện hướng dẫn và thông báo, thông tin, giới thiệu về người được TGPL, nhu cầu TGPL của các nạn nhân trong vụ việc mua bán người thuộc diện được TGPL đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước hoặc Chi nhánh của Trung tâm để được TGPL miễn phí theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

Những người là nạn nhân của hành vi mua bán người và những người khác được TGPL miễn phí bao gồm: Người có công với cách mạng, cụ thể là người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/ 01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng. Bên cạnh đó còn có những người hộ nghèo; trẻ em; người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp như: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người, người nhiễm HIV.

Các trường hợp là nạn nhân của hành vi mua bán thuộc diện được TGPL liên hệ đến các địa chỉ sau để được TGPL miễn phí, cụ thể: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình, số 117 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, điện thoại: 0232.3841046; Chi nhánh TGPL số 1, tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, điện thoại: 0232.3683123; Chi nhánh TGPL số 2, khu phố 1, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, điện thoại: 0232.3516600; Chi nhánh TGPL số 3, tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, điện thoại: 0232.3882169.

PV:NQ

[Trở về]