VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thường trực HĐND huyện Quảng Ninh: Sơ kết đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Vừa qua, Thường trực HĐND huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Trong 9 tháng năm 2020, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện Quảng Ninh đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thường trực Huyện ủy. Thường trực HĐND huyện đã chủ động nghiên cứu, ban hành chương trình công tác, chương trình giám sát năm 2020 và thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa, phối hợp hoạt động. HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 12 HĐND huyện và các phiên họp, hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp; việc đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp; giao ban, chỉ đạo, điều hòa hoạt động các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện...

Từ đầu năm 2020 đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 05 cuộc và 02 ban HĐND huyện tổ chức 11 cuộc giám sát chuyên đề; thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, đồng thời chỉ đạo tổng hợp, đề nghị giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo quy định... Các nghị quyết HĐND huyện được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả khá.

Những kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND huyện đã tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện.

Trong thời gian tới, HĐND huyện tiếp tục phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết HĐND huyện; thẩm tra, giám sát việc thực hiện các kết luật của chủ tọa kỳ họp; thực hiện tốt chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác tiếp công dân, đôn đốc các ngành chức năng giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân... nhằm ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngọc Khang (Đài TT-TH Quảng Ninh)

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn