Bản in     Gởi bài viết  
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XV

(Website Quảng Bình) - Chiều ngày 13-10-2008, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch giữa các sở, ban, ngành liên quan nhằm chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XV do đồng chí Lương Ngọc Bính, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

 

Đ/c Lương Ngọc Bính, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đặt vấn đề và đồng chí Phó Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo dự thảo nội dung, chương trình kỳ họp, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất một số vấn đề cơ bản về kỳ họp. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh khóa XV sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 08 đến ngày 11/12/2008. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và nghe hơn 30 báo cáo, tờ trình về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. HĐND tỉnh cũng sẽ ban hành 9 Nghị quyết, đó là: Nghị quyết phê chuẩn tổng quan quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2007; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2009; Nghị quyết về bãi bỏ, bổ sung, điều chỉnh và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về quy định giá đất năm 2009; Nghị quyết về quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính của tỉnh năm 2009; Nghị quyết về phân bổ ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2009; Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2009; Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Để chuẩn bị cho kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc với cử tri trên địa bàn tỉnh trong hai ngày 05 và 06-11-2008. Thường trực HĐND tỉnh cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận chuẩn bị từng phần việc phục vụ cho kỳ họp.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND tỉnh Lương Ngọc Bính cơ bản thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp do Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị và nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp cuối năm. Đồng thời, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành chức năng chuẩn bị chu đáo, có chất lượng và mang tính khả thi cao những nội dung trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp. Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp; các ngành, cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng chất lượng, đúng kỳ hạn để bảo đảm guồng máy chung và cần có những đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng báo cáo, bảo đảm phải ngắn gọn, súc tích, đầy đủ để tiết kiệm thời gian khi trình bày tại kỳ họp; các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường trực HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, bàn bạc để đổi mới phương thức của kỳ họp thứ 14 nhằm bảo đảm cho kỳ họp đạt chất lượng cao.

Mai Anh

[Trở về]