VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 787/UBND-NCVX về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố dựa vào tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) căn cứ vào tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế; khẩn trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1) cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo trung tâm y tế phối hợp đơn vị liên quan trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố rà soát đối tượng và đề xuất nhu cầu vắc xin tiêm mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2) trên địa bàn gửi về Sở Y tế , Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp trước ngày 20/5/2022.

Được biết, đối với tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng Covid-19, đối tượng tiêm là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19: Cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp; vắc xin sử dụng là vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất), vắc xin do AstraZeneca sản xuất, vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1); khoảng cách ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1). Người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3: Trì hoãn 03 tháng sau khi mắc Covid-19.

PV Hồng Mến

[Trở về]