Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp nhận hỗ trợ 30.000 EUR cho người dân xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch để khắc phục hậu quả lũ lụt 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/11/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2111/QĐ-UBND về việc Tổ chức Terres des Hommes Germany (TdH-G - Đức) hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt cho người dân tại tỉnh Quảng Bình thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Theo đó, xét đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và ý kiến của Sở Ngoại vụ về việc Tổ chức Terres des Hommes Germany (TdH-G - Đức) hỗ trợ 30.000 EUR cho người dân xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch để khắc phục hậu quả lũ lụt, UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm chủ khoản viện trợ; đồng thời phối hợp với Tổ chức Terres des Hommes Germany và các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện việc tiếp nhận, triển khai thực hiện gói hỗ trợ của Tổ chức Terres des Hommes Germany hiệu quả, theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận, phê duyệt thực hiện khoản viện trợ nêu trên đúng quy định của Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai và Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet