VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, khuyến khích thành lập các loại hình doanh nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng qua các năm. Cùng với đó đội ngũ doanh nhân không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.  
Mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đang gặp phải nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, khắc phục và tái cơ cấu sản xuất, tổ chức lại bộ máy nhằm duy trì, mở rộng sản xuất nên nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh có hiệu quả; giải quyết việc làm cho trên 49.500 lao động. Nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước. Thu ngân sách khu vực kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng lớn (trên 25%) trong tổng số thu ngân sách của toàn tỉnh. Cùng với đó, năng lực của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế cũng đã cải thiện rõ rệt, góp phần thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng thêm số lượng công nhân, lao động và doanh nhân, tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế... Kinh tế tư nhân phát triển đã thúc đẩy ngành nghề trong nông nghiệp và nông thôn phát triển đa dạng từ cơ giới, chế biến nông lâm sản cho đến các ngành nghề dịch vụ phục vụ sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, mỹ nghệ truyền thống, kinh tế trang trại; tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, ổn định xã hội.

Có được kết quả đó là nhờ những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng. Cụ thể, UBND tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo ra nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, một số thủ tục giấy tờ đã được cắt giảm theo hướng tinh gọn, không gây phiền hà cho doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ban, ngành tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tỉnh cũng đã ban hành Quyết định về việc xử lý nghiêm người đứng đầu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC sai sót, quá hạn trên địa bàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp làm ăn lâu dài, có hiệu quả, phát triển bền vững, luôn xem doanh nghiệp là đối tượng được phục vụ; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý Nhà nước; thực hiện kế hoạch cải cách công chức, công vụ, nâng cao năng lực trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi tối đa nhất cho doanh nghiệp.

Từ khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư 374 dự án với tổng số vốn đăng đầu tư trong nước đạt 35.749 tỷ đồng. Tỉnh cũng tích cực vận động, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tổ chức hội thảo trong và ngoài nước, tiếp xúc với các nhà đầu tư có tiềm năng, đưa thông tin quảng bá về tiềm năng và thế mạnh của tỉnh lên các phương tiện, kênh thông tin có uy tín, đạt hiệu quả. Nhờ vậy, môi trường đầu tư của tỉnh được cải thiện, có nhiều khởi sắc, số lượng nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư ngày càng tăng. Đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đến nghiên cứu, đầu tư các dự án, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Khu Resort Mỹ Cảnh, Khu Resort Bảo Ninh, Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình, Khách sạn Mường Thanh, Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn và khu nhà phố thương mại Shophouse tại thành phố Đồng Hới, Dự án Động Thiên Đường, Siêu Thị Co.op Mart... Các dự án mới được cấp phép, phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã triển khai xây dựng như: Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC, Dự án Khách sạn 5 sao Pullman, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I; Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II, Dự án điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa... Ngoài ra, đã có nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu đầu tư trên địa bàn tỉnh, đó là: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hội Doanh nghiệp người Việt tại Đức, Tập đoàn Dohwa Hàn Quốc, Tập đoàn Tài chính Bombay Ấn Độ, Tập đoàn Giáo dục Kinderword Singapore, Tập đoàn T&T Group, Tập đoàn DIC… Điểm nổi bật trong thu hút đầu tư của tỉnh là đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, hợp tác với nhiều nước nhằm thu hút vốn đầu tư lớn, tạo động lực đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh thu hút đầu tư, công tác phát triển đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp nhất là loại hình doanh nghiệp sở hữu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng được tỉnh chú trọng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 09 doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý, gồm: 04 công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; 05 công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn. Các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh quản lý đang hoạt động chủ yếu tập trung vào những ngành, lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, quản lý khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi, thuỷ nông; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; xổ số kiến thiết. Dù không thuộc các ngành lĩnh vực có khả năng sinh lời cao, nhưng kết quả tài chính về tổng thể đã có những chuyển biến tích cực, không còn tình trạng thua lỗ triền miên, mất vốn Nhà nước.

Về kinh tế tập thể, tỉnh cũng tiếp tục củng cố, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã (HTX), phần lớn các HTX nông nghiệp sau khi chuyển đổi, thành lập mới đã phát huy được vai trò quản lý, xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm nhận các dịch vụ thủy lợi, vật tư nông nghiệp, bảo vệ thực vật... góp phần quan trọng trong việc củng cố quan hệ sản xuất, xây dựng nông thôn mới; xóa bỏ được bao cấp, thực hiện hạch toán lấy lãi, thu từ hoạt động dịch vụ để chi cho bộ máy quản lý. Tỷ lệ HTX kinh doanh có lãi ngày càng cao, thích nghi dần với cơ chế mới, kinh doanh hiệu quả, một số HTX có doanh thu hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng, giải quyết tốt vấn đề lao động và đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước. Tính đến ngày 30/11/2019, toàn tỉnh có 311 HTX, trong đó thành lập mới 21 HTX, giải thể 02 HTX. 100% HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.

Đối với kinh tế ngoài quốc doanh, nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước nên môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng minh bạch, thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Đến hết năm 2019, tổng số doanh nghiệp trong tỉnh đã lên đến 6.321 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 72.400 tỷ đồng, tăng hơn 35 lần so với năm 2000.

Mặt khác, để hỗ trợ doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển; bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai... và đầu tư kinh doanh; triển khai kịp thời chính sách tiền tệ, tín dụng và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện các giải pháp miễn, giảm thuế, gia hạn, giãn thời gian nộp thuế; đồng thời huy động, khơi thông nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng; khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất.

Ngoài ra, tỉnh cũng tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở các cấp; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện giải quyết những vướng mắc, khó khăn doanh nghiệp kiến nghị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quy hoạch sử dụng đất, phát triển ngành, nghề, khu cụm công nghiệp, quy hoạch làng nghề, vùng nguyên liệu gắn với dự án đầu tư, đảm bảo đồng bộ, hợp lý; tập trung khuyến khích, ưu tiên doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, lĩnh vực ngành nghề nông nghiệp, nông thôn. Từ năm 2015 - 2019, tỉnh đã hỗ trợ đầu tư 14 doanh nghiệp với số vốn 16,7 tỷ đồng; tôn vinh những doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Tuy môi trường đầu tư kinh doanh đã có nhiều cải thiện, nhưng các vướng mắc về thủ tục đầu tư còn nhiều, thời gian thực hiện thủ tục còn chậm, cải cách hành chính được thực hiện mạnh mẽ nhưng chưa đạt kỳ vọng; quản lý đầu tư chưa toàn diện, đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát đầu tư chưa thường xuyên...; nhiều dự án chậm tiến độ; nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế; một bộ phận doanh nhân chưa được đào tạo bài bản, thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức về pháp luật dẫn đến bị động trong cạnh tranh và hội nhập...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng thu hút các dự án lớn, công nghệ cao làm động lực phát triển cho cả khu vực; mở rộng quan hệ, hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế, đại sứ quán để quảng bá, xúc tiến đầu tư; tranh thủ, vận động thêm vốn ODA, NGO; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được thụ hưởng đầy đủ cơ chế dịch vụ công của Nhà nước; quan tâm thực hiện giải pháp đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án.

N.Q

[Trở về]