VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách an sinh quan trọng, trong những năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận và củng cố niềm tin của người dân vào chính sách, pháp luật BHXH, tích cực tham gia BHXH.
Để triển khai Luật BHXH và văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành kịp thời nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện quy định, chính sách trong lĩnh vực BHXH, đồng thời thông qua các buổi làm việc với doanh nghiệp lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH. Theo báo cáo, trong những năm qua, Sở đã phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức hàng trăm hội nghị, cuộc đối thoại, tuyên truyền, tư vấn cho người sử dụng lao động, người lao động về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)…

Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH của người sử dụng lao động và người lao động trong đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước được nâng lên. Các doanh nghiệp thành lập mới tự đến đăng ký tham gia BHXH cho công nhân, người lao động tăng lên; mức đóng, chức danh nghề để đóng, thời gian chuyển tiền đóng, đề nghị giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT ngày càng đúng quy định. Số đơn vị và tiền nợ có xu hướng giảm, quyền lợi của người lao động được đảm bảo.

Từ năm 2014 - 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, số thu, đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước và hàng năm đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của BHXH Việt Nam, UBND tỉnh giao. Trong đó năm 2018, toàn tỉnh có 68.151 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 23% so với năm 2014; tham gia BHXH tự nguyện 7.506 người, tăng 5.259 người, vượt 14% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT 94,5% dân số, tăng 35% so với 05 năm trước và cao hơn mức bình quân chung cả nước 07%. Số thu BHXH, BHYT tăng nhanh với mức tăng trưởng bình quân hàng năm 10,3%. Quỹ BHXH thường xuyên chi đúng, đủ, kịp thời và đảm bảo tốt quyền lợi cho người thụ hưởng.

Tuy đã mang đến nhiều chuyển biến rõ rệt, tích cực trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh nhưng việc tuyên truyền, phổ biến một số quy định của pháp luật có thời điểm chưa kịp thời, đồng bộ, rộng khắp tới người lao động và người sử dụng lao động. Nhận thức về trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động của nhiều người sử dụng lao động hạn chế, tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn diễn ra với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Nhiều người lao động chưa hiểu rõ quyền lợi chính đáng về chính sách BHXH, BHYT, BHTN được hưởng nên không kịp thời tố giác, khiếu nại hành vi vi phạm quy định Luật BHXH của người sử dụng lao động. Tại một số địa phương, BHXH và Liên đoàn Lao động cấp huyện chưa tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH liên quan đến người lao động trên địa bàn.

Nguyên nhân là do pháp luật chưa quy định trách nhiệm của chủ sử dụng lao động trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người lao động; một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động còn trốn tránh không thực hiện quyền lợi cho người lao động với mục đích giảm bớt các khoản chi phí; người lao động tại doanh nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông nên nhận thức còn hạn chế, ý thức chấp hành nội quy lao động chưa nghiêm túc…

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm mang lại hiệu quả cao, đặc biệt chú trọng giao lưu - đối thoại; cấp kinh phí triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động nói chung và BHXH nói riêng. Cùng với đó, các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật lao động; xử lý nghiêm đơn vị, doanh nghiệp vi phạm và khen thưởng doanh nghiệp tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan BHXH tỉnh tập trung phát triển hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT đến từng thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố; đào tạo kiến thức cơ bản, kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, vận động, khai thác phát triển đối tượng tham gia. Mặt khác, người sử dụng lao động phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật lao động, thông báo công khai các quyền lợi được hưởng của người lao động trước khi ký hợp đồng làm việc tại doanh nghiệp; phối hợp, tạo điều kiện cho các cấp, các ngành tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người lao động thực hiện đúng nội quy, quy chế của doanh nghiệp; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc, có ý thức bảo vệ của công, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp…

Mai Anh

[Trở về]