VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. 
Với vai trò là cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tích cực chỉ đạo, xây dựng văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng. Đội ngũ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cũng chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, đoàn thể, người lao động trong doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân; quan tâm hướng về cơ sở, địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, địa bàn có các dự án đầu tư xây dựng, bị ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển; chú trọng đối tượng đặc thù như đồng bào dân tộc ít người, đồng bào công giáo, học sinh, sinh viên, phạm nhân trong trại giam...

Các hoạt động PBGDPL được thực hiện thông qua hội nghị phổ biến, tuyên truyền miệng, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, các phương tiện thông tin đai chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền lưu động, xây dựng pa nô, áp phích, biên soạn tờ rơi, tờ gấp; xét xử lưu động, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, giáo dục pháp luật trong nhà trường, lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, Bản tin Tư pháp; hướng dẫn các đơn vị, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL… Trong đó, đáng chú ý là đã tổ chức phiên tòa giả định cho học sinh trung học phổ thông có hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Bộ luật Hình sự tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức 7.383 hội nghị, cuộc họp cho gần 1,2 triệu lượt người; 241 cuộc thi với 152.728 lượt người; in ấn, phát hành trên 01 triệu tài liệu, trong đó có 2.322 tài liệu đăng tải trên internet. Riêng Sở Tư pháp đã tổ chức 28 hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 3.080 cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; in ấn, phát hành 35.500 tài liệu tuyên truyền, trong đó 5.500 cuốn Bản tin Tư pháp và 30.000 tờ gấp, sách hỏi đáp, tài liệu tìm hiểu pháp luật trên các lĩnh vực; phối hợp thực hiện 06 chuyên mục Pháp luật và Đời sống phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, 06 chuyên mục PBGDPL trên báo Quảng Bình; phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 do Bộ Tư pháp tổ chức; PBGDPL trên loa truyền thanh cơ sở. Đối với người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng đã tổ chức 363 buổi tuyên truyền cho 21.677 lượt cán bộ, Nhân dân các xã, phường biên giới; Công an tỉnh tổ chức 22 buổi tuyên truyền cho 2.640 lượt người là cán bộ và Nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL cho người khuyết tật, cấp phát các loại tờ rơi, sách pháp luật, cung cấp thông tin, hộp tin về trợ giúp pháp lý tại các tổ chức của người khuyết tật, vì người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Công an tỉnh thường xuyên đổi mới, cải tiến, đa dạng hóa hình thức, nội dung, chương trình PBGDPL đối với 100% đối tượng người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã tổ chức 58 buổi PBGDPL lồng ghép trong các buổi học tập nội quy, quy chế giam, giữ, chính sách pháp luật về giáo dục, cải tạo phạm nhân cho 232 người đang chấp hành án phạt tù; tổ chức 08 buổi tuyên truyền về quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cho những người đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đối tượng bị phạt tù được hưởng án treo, đối tượng cải tạo không giam giữ.

Về công tác hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp đã tổ chức 08 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên. Trong 6 tháng đầu năm, các tổ hòa giải đã thụ lý 526 vụ việc, hòa giải thành 433 vụ việc, hòa giải không thành 56 vụ việc, chưa giải quyết xong 37 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,3%. Mặt khác, Sở Tư pháp và UBND cấp huyện cũng đã chủ động tổ chức hội nghị thông tin, quán triệt, tập huấn nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã. Đến nay, toàn tỉnh có 137/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 22 xã chưa đạt phấn đấu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, việc tuyên truyền các đề án cũng được các sở, ngành thực hiện có trọng tâm trọng điểm như: “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”; “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2021; “Tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021; “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” đến năm 2021; “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý” đến năm 2021; “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017 - 2021”; “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”…

Các tháng cuối năm, UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Hiến pháp năm 2013 và các Bộ Luật, Luật mới ban hành; tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Bộ luật về tố tụng, văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; truyên truyền về pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, dân chủ cơ sở...; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa công tác PBGDPL; hỗ trợ, tạo điều kiện, động viên, khuyến khích kịp thời các tổ chức, cá nhân tham gia công tác PBGDPL, nhất là tại địa bàn cơ sở…

N.Quý

[Trở về]