Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Với chủ trương chủ động, tích cực hợp tác và hội nhập quốc tế, năm 2019, tỉnh Quảng Bình đã tích cực mở rộng quan hệ hữu nghị, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nước ngoài, kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài nhằm tranh thủ nguồn lực để phát triển. Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng đã bám sát đường lối đối ngoại các cấp để tiếp tục thực hiện toàn diện, có hiệu quả hoạt động đối ngoại trên cả 03 kênh: Đối ngoại Đảng, Ngoại giao chính quyền và Ngoại giao Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, tỉnh đã đẩy mạnh quán triệt, triển khai chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến đối ngoại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh của nước bạn Lào, đặc biệt là tỉnh Khăm Muộn, Sạ-vẳn-na-khệt; phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, xúc tiến mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Cu-Ba, Hung-ga-ri, Ô-xtơ-rây-li-a và các nước trên thế giới, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, vận động, kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Trong năm, Quảng Bình đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 23 dự án thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư 783,515 triệu USD. Hầu hết, các dự án FDI đều hoạt động theo đúng tiến độ đề ra, có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tương đối hiệu quả, doanh thu từ đầu năm đến nay ước đạt 143,24 triệu USD; giải quyết việc làm cho 1.510 lao động và đóng góp cho ngân sách đạt 3,93 triệu USD.

Đến nay, tỉnh cũng đã thu hút, vận động được 16 dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với tổng mức đầu tư 7.133,55 tỷ đồng, trong đó năm 2019 có 03 dự án ODA với mức đầu tư trên 278,951 tỷ đồng. Các dự án ODA đã thực hiện cơ bản đúng mục tiêu đề ra nhằm nâng cao năng lực, đời sống người dân địa phương, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, tạo điều kiện giao thương trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với tổng kinh phí giải ngân ước đạt trên 3,5 triệu USD, các chương trình, dự án của khoảng 40 tổ chức phi chính phủ nước ngoài chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giảm nghèo, đào tạo nghề và hướng nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phòng và giảm nhẹ rủi rỏ thiên tai…

Ngoài ra, tỉnh cũng tiếp tục tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến với các thị trường trong và ngoài nước như chương trình quảng bá du lịch Quảng Bình tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội; tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu về kết quả của chuyến lặn thám hiểm hệ thống sông ngầm trong động Sơn Đoòng và hệ thống hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng; xúc tiến du lịch tại Hoa Kỳ với 02 sự kiện nổi bật là Chương trình quảng bá du lịch Quảng Bình qua điện ảnh tại Hollywood và Quảng bá du lịch Quảng Bình tại Hội chợ du lịch thường niên lớn nhất Hoa Kỳ, Bắc Mỹ, tạo được ấn tượng sâu sắc với khách du lịch về điểm đến hấp dẫn nhất châu Á, đặc biệt là động Sơn Đoòng, một trong những điểm đến đáng mơ ước nhất năm 2019. Cùng với đó, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài luôn được tỉnh quan tâm, thực hiện, xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa kiều bào ở nước ngoài với chính quyền, Nhân dân trong tỉnh, đồng thời khuyến khích kiều bào hướng về quê hương với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Bình với các nước trong khu vực, trên thế giới...

Tuy nhiên, công tác đối ngoại của tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Hợp tác với các địa phương nước ngoài chưa đem lại hiệu quả cao; chưa kêu gọi được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh; thu ngân sách tỉnh thấp nên còn hạn chế trong các hoạt động triển khai xúc tiến hợp tác đầu tư, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh du lịch và con người Quảng Bình…

Năm 2020, toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt chỉ đạo về hoạt động đối ngoại; tiếp tục củng cố, đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh của Lào, đặc biệt là 02 tỉnh Khăm Muộn và Sạ-vẳn-na-khệt đi vào thực chất, chiều sâu; tăng cường hợp tác trong Hiệp hội 9 tỉnh 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các cơ quan, địa phương của Hàn Quốc, Nhật Bản, Ô-xtơ-rây-li-a... Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh Quảng Bình, tiềm năng, chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư của tỉnh và tổ chức có hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch ở nước ngoài, chú trọng đến các địa bàn Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, châu Âu và Mỹ, trong đó tập trung kêu gọi dự án đầu tư về lĩnh vực du lịch khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ven biển; nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng tái tạo, đồng thời chủ động tìm kiếm, tiếp xúc với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tiềm năng để vận động, nâng cao giá trị viện trợ phi chính phủ, đặc biệt tổ chức hoạt động trên lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh.
Mặt khác, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, hợp tác đầu tư tại tỉnh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về biên giới Quốc gia trên đất liền và trên biển, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biên giới, chủ quyền lãnh thổ Quốc gia, trong đó đặc biệt chú trọng việc quản lý, xây dựng tuyến biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển; tích cực vận động, tuyên truyền người Việt Nam ở nước ngoài về chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, thu hút kiều bào về đóng góp, xây dựng quê hương...

Mai Anh

[Trở về]