VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả phong trào nông dân, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Hội Nông dân tỉnh đề ra Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, thuận lợi để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội nên cơ bản thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Hội Nông dân tỉnh đề ra.
Với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng hội viên, nông dân, các cấp Hội Nông dân đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, địa phương. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức 5.093 buổi tuyên truyền cho trên 711.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân, góp phần tích cực đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội đi vào cuộc sống.

Xác định tầm quan trọng của phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hàng năm, các cấp Hội Nông dân đã tập trung vận động nông dân tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế về nguồn vốn, đất đai, lao động, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng quy mô sản xuất, phát triển các mô hình trang trại, gia trại, mô hình kinh tế hợp tác, tích tụ ruộng đất để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Từ phong trào thi đua, đã có nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, có thu nhập hàng tỷ đồng, giải quyết hàng chục lao động, tập trung chủ yếu là các mô hình trang trại, hợp tác xã, mô hình có quy mô lớn, mạnh dạn áp dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất như trang trại tổng hợp của ông Phạm Văn Tam, Nguyễn Văn Bồn, trang trại chăn nuôi của ông Võ Văn Dương, Võ Văn Lựu, Nguyễn Quang Ngọc; đánh bắt thủy sản xa bờ của ông Phạm Tuyển, Nguyễn Ngọc Cảnh; nuôi tôm trên cát của ông Ngô Văn Dương, Ngô Văn Truyền; Hợp tác xã mây tre đan của ông Lê Viết Sơn… Các cấp Hội cũng đã trực tiếp giúp đỡ 2.014 hộ, phối hợp giúp đỡ 5.840 hộ vượt khó, thoát nghèo với số tiền hỗ trợ 8.603 triệu đồng và 7.798 ngày công. Những đóng góp của đội ngũ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo bước đột phá về cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của hội viên, nông dân ngày càng cao.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, HĐND cấp bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Tổng số nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đến thời điểm ngày 30/6/2021 là 77,422 tỷ đồng, tăng 23,444 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác, quỹ cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng được 215 dự án với 1.482 hộ vay vốn; quỹ cấp xã quản lý cho vay riêng lẽ với trên 3.200 lượt hộ vay, giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Các cấp Hội Nông dân tỉnh cũng đang quản lý 841 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, dư nợ 17 chương trình tín dụng chính sách đạt trên 1.332,4 tỷ đồng với 30.478 hộ vay; quản lý 244 Tổ Vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng dư nợ trên 1.499 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Công Thương tín chấp cho trên 3.850 hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh với dư nợ trên 182 tỷ đồng.

Để góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, các cấp Hội đã chú trọng tuyên tuyền kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2025. Toàn tỉnh có 25 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 18 mô hình trồng trọt, 03 mô hình chăn nuôi, 03 mô hình thủy sản, 01 mô hình lâm nghiệp, góp phần tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế khá. Cùng với đó, các cấp Hội phối hợp với các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội, các ngành, đoàn thể tổ chức 1.098 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 75.908 lượt hội viên nông dân; tổ chức cho hội viên nông dân tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ xây dựng mới 215 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề, dịch vụ với 1.482 hộ tham gia.

Mặt khác, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành có những chính sách, biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nông dân; tổ chức các cuộc đối thoại, tọa đàm, gặp gỡ để giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh với khách du lịch tại các homestay, farmstay trong tỉnh; mở gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, xây dựng trang thông tin điện tử nhằm cung cấp thông tin các mặt hàng nông sản, mô hình điển hình, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp giúp nông dân trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hàng năm, các cấp Hội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường nông thôn, tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cấp Hội đã vận động nông dân đóng góp 188,776 tỷ đồng, tự nguyện hiến trên 372.830 m2 đất, trên 138.400 ngày công để xây dựng, sửa chữa, duy tu, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi ở nông thôn, góp phần đưa 81 xã về đích nông thôn mới...

Tuy nhiên, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phát triển chưa đồng đều. Việc nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả chưa có nhiều giải pháp, cách làm cụ thể; công tác giảm nghèo thiếu bền vững; chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, quảng bá xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân. Công tác đào tạo nghề cho nông dân hiệu quả chưa cao. Hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác còn rời rạc, liên kết yếu, chưa chủ động xây dựng mô hình kinh tế theo chuỗi giá trị, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; thiếu vốn, nghèo nàn về cơ sở vật chất, kỹ thuật, các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân còn ít, mang tính tự phát…

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, Hội Nông dân các cấp vận động nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh các cây trồng có năng suất, chất lượng, có giá trị kinh tế cao; vận động hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ các hộ khó khăn về giống, kỹ thuật; động viên các hộ nghèo quyết tâm thoát nghèo, vươn lên trở thành hộ khá, giàu; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận các chủ trương, chính sách, khai thác tiềm năng, thế mạnh, các nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ngoài ra, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình phối hợp với các ngân hàng thương mại, huy động nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, xây dựng, phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân để hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình công nghệ mới, xây dựng các mô hình trình diễn, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, nhân rộng phát triển mô hình có hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân về pháp lý, kiến thức quản lý, kiến thức tổ chức thực hiện dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm…

PV Mai Anh

[Trở về]