VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 
(Quang Binh Portal) - Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược Sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 2030, thời gian qua, UBND tỉnh đã phổ biến, quán triệt nội dung của Chiến lược bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt một số nội dung quan trọng của Chiến lược đang được triển khai lồng ghép vào chính sách phát triển từng ngành, lĩnh vực. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về SHTT; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc thực thi quyền SHTT và thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh, bước đầu hình thành văn hóa SHTT trong xã hội.
Trên cơ sở quan điểm và mục tiêu của Chiến lược, trong năm 2020, UBND tỉnh đã và đang tiếp tục ban hành các văn bản về chính sách phát triển ngành và lĩnh vực liên quan, đảm bảo sự nhất quán, phù hợp giữa những nội dung của Chiến lược với mục tiêu, phương hướng về phát triển SHTT tại các văn bản của tỉnh; lồng ghép chính sách, giải pháp thúc đẩy sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT trong các chiến lược, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành, địa phương. Cùng với đó, thông qua việc tuyên truyền thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng như tổ chức nhiều đợt tập huấn, hội thảo về SHTT trên địa bàn tỉnh đã có tác dụng nâng cao hiểu biết và nhận thức, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, đem lại giá trị kinh tế cho địa phương; chú trọng công tác tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Kết quả, trong 09 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã có 67 đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và 16 văn bằng được cấp.

Song song với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về SHTT thì hoạt động thực thi quyền SHTT thường xuyên được chú trọng thông qua việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền SHTT; khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động tự bảo vệ quyền SHTT của mình; đồng thời thường xuyên tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ SHTT cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ quyền SHTT.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, nhằm phát động phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo của Nhân dân lao động, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã được tổ chức định kỳ 02 năm/lần bắt đầu từ năm 2005. Đến nay, qua 08 lần tổ chức, Hội thi nhận được tổng số 382 giải pháp tham gia, trong đó có 150 giải pháp đạt giải. Các giải pháp được xây dựng từ thực tiễn lao động, sản xuất và học tập, trong đó nhiều giải pháp có giá trị, đã được áp dụng thành công và đem lại những hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 tại Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 nhằm hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả. Trên cơ sở Kế hoạch trên, cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh năm 2020 đã được triển khai, đến nay đã nhận được 19 hồ sơ tham dự, trong đó có nhiều dự án, ý tưởng có khả năng tăng trưởng nhanh và bền vững, đáp ứng các tiêu chí của Cuộc thi.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược vẫn còn một số hạn chế như chưa ban hành được văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Chiến lược; việc phát triển các hoạt động hỗ trợ về SHTT còn khiêm tốn do chưa hình thành được tổ chức dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về SHTT. Số lượng đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ về sở hữu công nghiệp, đặc biệt là văn bằng bảo hộ độc quyền về sáng chế được cấp hằng năm còn ít so với các địa phương khác. Nguyên nhân là do điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ của địa phương so với mặt bằng chung của cả nước còn khiêm tốn, gặp khó khăn trong việc xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn nói chung cũng như thực hiện Chiến lược SHTT đến năm 2030 nói riêng; số lượng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm còn ít; việc thương mại hóa các sản phẩm, kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ còn hạn chế; sự kết nối giữa các nhà khoa học sở hữu kết quả nghiên cứu với doanh nghiệp có nhu cầu còn thiếu…

Trong thời gian tới, để việc triển khai Chiến lược SHTT đến năm 2030 được hiệu quả hơn, UBND tỉnh đề xuất các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục tăng cường các chương trình đào tạo chuyên sâu về SHTT nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Nhà nước về SHTT tại địa phương. Tỉnh cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Cục SHTT tổ chức các hội thảo, lớp tập huấn chuyên môn về sở hữu trí tuệ cho đối tượng cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời hỗ trợ việc triển khai các dự án về phát triển tài sản trí tuệ, đặc biệt là một số dự án về bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đặc trưng tại địa phương...

Minh Huyền

[Trở về]